Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018.

 

 Výsledky komunálnych volieb 2018  ikona pdf

Informácie o delegovaní členov okrskových volebných komisií

ikona pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta ikona pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do mestského zastupiteľstva ikona pdf
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb ikona pdf
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ikona pdf
Oznámenie o počte obyvateľov ikona pdf
Podanie kandidátnych listín a príloh pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín a ich príloh sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ikona html
Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania  ikona html
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov ikona pdf
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov  ikona pdf
Volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod ikona pdf
Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 ikona pdf
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 ikona pdf
E-mailova adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií ikona pdf

 

 

 

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám