Prečítané: 6444x

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú v čase od 07.00 do 22.00 hod.

- rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pdf

- informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pdf

- voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia pdf

- žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia word

- volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR v roku 2020 pdf

- elektronická a poštová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 pdf

- e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v roku 2020 v meste Bardejov pdf

- e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020 v meste Bardejov pdf

- informovanie dotknutej osoby - GDPR (VOLIČ) pdf