Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Dnes (14.4.2021) predpoludním sa uskutočnilo odovzdanie staveniska cyklolávky na ulici Pod Lipkou. Tá bude súčasťou kostrovej cyklistickej siete Prešovského samosprávneho kraja.

Niekoľko stavebno-technických údajov o projekte: podľa jeho autorov je predmetom riešenia návrh cyklolávky cez vodný tok „Šibská voda“ a priľahlého úseku cyklochodníka na obidvoch stranách vodného toku. Z južnej strany je začiatok cyklochodníka navrhnutý v napojení na miestnu nespevnenú príjazdovú komunikáciu k zdroju vody, a zo severnej strany z ulice Pod Lipkou hneď za zástavbou rodinných domov zo strany vodného toku. Z tejto strany je podstatná časť cyklochodníka situovaná na temeno protipovodňovej hrádze, z ktorého je čiastočne oblou rampou napojený na cyklolávku. Z ulice Pod Lipkou taktiež krátkou oblúkovou rampou stúpa na temeno hrádze, ktorá bude realizáciou cyklochodníka upravená a rozšírená smerom ku priľahlej komunikácii.

Dĺžka južnej vetvy cyklochodníka je 29,70 m, severnej vetvy 103.80 m, dĺžka cyklolávky je 27,15 m. Celková dĺžka navrhovaného úseku je 160,65 m. Rovnako ako zo severnej strany, tak aj z južnej strany je vjazd na cyklolávku čiastočne mierne oblúkovou rampou. Časť chodníka z obidvoch strán v dotyku s cyklolávkou je z priestorových dôvodov osadená na opornom betónovom monolitickom múre. Pôdorys cyklolávky je z dôvodu stiesnených priestorových pomerov a priaznivého napojenia na cyklochodník na obidvoch stranách vodného toku navrhnutý v tvare mierneho otáznika, resp. obráteného písmena „S“. Cyklolávka je navrhnutá z oceľovej konštrukcie – hlavné nosné bočné priehradové väzníký a nosná oceľová konštrukcia mostovky v kombinácii s nosnými drevenými trámami mostovky, na ktorých je osadená drevená podlaha z dubových fošien. Na vonkajšej strane väzníkov je osadená nerezová sieť, ktorá je spolu s väzníkom zároveň zábradlím. Zábradlie pokračuje aj po časti oporného múru.

Navrhovaný úsek cyklochodníka spolu s cyklolávkou je súčasťou cyklotrasy spadajúcej pod kostrovú sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Jeho realizáciou v tejto časti mesta dôjde k sprejazdneniu a sfunkčneniu pomerne dlhého úseku plánovanej kostrovej siete PSK- cca 1,4 km, čo bude výrazným vstupom k jej budovaniu. Po ukončení jej realizácie bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta Bardejov a cykloturistom prechádzajúcim cez mesto do ďalších destinácií.

Zhotoviteľom diela je na základe výberového konania spoločnosť Stavby Bardejov, s.r.o., dielo by malo byť zhotovené do 180-tich dní a celková jeho cena je niečo málo nad 180 tisíc eúr (s DPH): polovicu tejto sumy tvorí dotácia PSK, ďalšiu polovicu vlastné zdroje mesta.

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-14, 13:48  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám