Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V najbližších dňoch sa prostredníctvom pracovníkov Mestského úradu Bardejov začne za zvýšených bezpečnostných opatrení s distribúciou Rozhodnutí o vyrúbení miestnych daní, resp. miestneho poplatku za komunálne odpady. 

Aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa život v našom meste nezastavil a mesto naďalej vykonáva všetky činnosti a plní všetky funkcie, ktoré mu vyplývajú z príslušnej legislatívy. Na adekvátne zabezpečenie širokej škály komunálnych činnosti je potrebné zabezpečiť dostatok finančných zdrojov, a práve príjmy z miestnych daní v tomto smere zohrávajú nezastupiteľnú úlohu.

Aj vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie by sme chceli poprosiť všetkých občanov o pochopenie a maximálnu ústretovosť vo vzťahu k doručovateľom predmetných rozhodnutí. Aj keď všetci momentálne posudzujeme dianie okolo nás obzvlášť citlivo, je potrebné si uvedomiť, že tento spôsob doručenia zásielky do vlastných rúk je v konečnom dôsledku službou v prospech občanov mesta, ktorí v tejto mimoriadnej situácii nie sú nútení opustiť priestory svojich obydlí za účelom vyzdvihnutia zásielky na pošte, čím sa pre všetkých značne eliminuje čas strávený na verejnom, spravidla výrazne rizikovejšom priestranstve.   

Chceme ubezpečiť občanov, že v záujme ochrany ich zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov bude venovaná maximálna pozornosť dodržiavaniu základných bezpečnostných opatrení. Doručovatelia budú vybavení štandardnými ochrannými pomôckami a samotný kontakt s občanmi bude obmedzený na minimálnu mieru.

V nadväznosti na distribúciu predmetných rozhodnutí doporučujeme občanom, aby pri následných úhradách vyrúbených miestnych daní, resp. poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností bezhotovostnú formu platenia, čím sa výrazne eliminuje možne riziko šírenia a prenosu koronavírusu.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-15, 10:17  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám