Prečítané: 1161x

Piatkový /23.4./ deň patril o.i. i aktivitám v areáli bývalého kláštora: primátor Boris Hanuščak spolu s viceprimátormi Evou Hudákovou a Vladimírom Savčinským, rovnako tak aj za prítomnosti mestského poslanca Martina Šmilňáka absolvovali prehliadku a kontrolu postupujúcich prác jeho rekonštrukcie.

Obnova františkánskeho kláštora v Bardejove je súčasťou projektu Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území, ktorý realizuje mesto Bardejov v spolupráci s poľským mestom Grybów a občianskym združením Náš Bardejov.

Projekt, vychádzajúci z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, bol podporený finančným príspevkom vo výške 2,82 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem kláštora v Bardejove v rámci neho zrenovujú budovu bývalého Domu kultúry v Grybówe, ktorá je takisto v zlom technickom stave. V rámci obnovy vzniknú v oboch objektoch dielne pre remeselníkov, žijúcich v pohraničnej oblasti. Vytvoria sa tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre obe krajiny. Návštevníci si budú môcť niektoré remeslá aj vyskúšať.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-24, 14:25  marek.duleba@bardejov.sk