Prečítané: 1129x

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) od mája do augusta 2021 realizuje pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu.

Pretože dopytovanie všetkých dospelých obyvateľov SR by bolo príliš náročné a drahé, bude výskum vykonaný na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva – v pilotnej fáze bude na účasť vo výskume náhodne oslovených nanajvýš 3200 domácností.  

Vo všetkých krajinách OECD prebieha tento výskum rovnako: rozhovory zabezpečujú profesionálni opytovatelia, a tie sa uskutočnia podľa želania respondenta buď v jeho domácnosti, alebo na nejakom verejnom mieste. Opytovateľ sa preukáže identifikačným preukazom opytovateľa a poverovacím úvodným listom z NÚCEM-u. V prípade pochybností si môžu oslovení obyvatelia overiť totožnosť opytovateľa na bezplatnej infolinke – 0800 138 033.

Každý respondent, ktorý dokončí celý rozhovor a poskytne výskumníkom potrebné informácie získa odmenu vo forme darčekovej poukážky v hodnote 25 eúr. Pokiaľ by odmietla účasť viac ako polovica opytovaných obyvateľov, bola by Slovenská republika z medzinárodného porovnania vylúčená...

Podobný výskum sa na Slovensku konal už v roku 2012 – veľmi podobný výskum pravidelne prebieha aj na žiackej populácii a je známy ako medzinárodné testovanie PISA.   

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-05-18, 14:09  marek.duleba@bardejov.sk