Prečítané: 3276x
KRÍZOVÉ SITUÁCIE
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
ÚKRYTOVÁ A EVAKUAČNÁ BATOŽINA
UKRYTIE
OPUSTENIE OHROZENÉHO PRIESTORU
ÚNIK NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
ÚNIK NEBEZPEČNEJ BIOLOGICKEJ LÁTKY
OHROZENIE POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

 

ŽIVOTNÉ SITUÁCIE
PODNIKANIE, SLUŽBY A CR
KULTÚRA A ŠPORT
MIESTNE DANE A POPLATKY
SÚPISNE ČÍSLA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ÚZEMNÉ KONANIE
AGENDA MESTSKÉ BYTY
SOCIÁLNA POMOC
ŠKOLSTVO
MATRIKA
EVIDENCIA OBYVATEĽOV
PREDAJ, ZÁMENA, PRENÁJOM