Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Žiadosť o odkúpenie / prenájom pozemku FO pdf
Žiadosť o odkúpenie / prenájom pozemku PO pdf
Žiadosť o zámenu pozemkov FO pdf
Žiadosť o zámenu pozemkov PO pdf
Žiadosť o uloženie IS (voda, kanál, plyn, elektrika) do pozemku vo vlastníctve mesta FO+PO pdf
Žiadosť o vyjadrenie k PD (projektovej dokumentácií) k územnému konaniu FO+PO pdf
Ponuka na predaj pozemku do vlastníctva mesta FO pdf
Zoznam majetku Mesta Bardejov, ktorý bol prevedený do vlastníctva iných osôb excel
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (platné od 25.01.2024) pdf
Dražobný poriadok Mesta Bardejov pdf
Zásady výberového konania pdf
Cenník pre poplatkový lov zveri tuzemskými poľovnými hosťami pdf

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám