Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) - PO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva - prenosná reklamná tabuľa - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva - prenosná reklamná tabuľa - PO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva - sezónne sedenie - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva - sezónne sedenie - PO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva - PO pdf word
Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie kontajnera - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie kontajnera - PO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie lešenia - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie lešenia - PO pdf word
Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby pdf word
Žiadosť o stavebné povolenie pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku (obchádzku, odklon) miestnej komunikácie - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku (obchádzku, odklon) miestnej komunikácie - PO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - PO pdf word
Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa ŤZP pdf word
Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu - FO pdf word
Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu - PO pdf word
Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu bus - FO pdf word
Žiadosť o určenie stanovišťa dopravcu bus - PO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopanie verejnej mestskej zelene - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopanie verejnej mestskej zelene - PO pdf word
Žiadosť o zrušenie rozhodnutia na prenosnú garáž - FO pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj pdf word
Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste pdf word
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva pdf word
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - autobusy pdf word
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - taxislužba pdf word
Prihláška k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva - pohyblivé reklamné tabule (pútače) pdf word

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám