Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 181/2019 word
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ word
Informovaný súhlas o pokračovaní PPPV word
Informovanie dotknutej osoby - výberové konanie word
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti word
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu word
Žiadosť o pokračovanie plnenia PPPV word

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám