Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu pdf
Súhlas s prihlásením občana na pobyt word
Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky pdf
Žiadosť o vystavenie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu pdf
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky pdf
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky pre dieťa pdf
Prijatie skoršieho priezviska po rozvode pdf
Generálna plná moc word
Čestné vyhlásenie word
Splnomocnenie word

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám