Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Ohlásenie drobnej stavby word
Ohlásenie drobnej stavby (prípojky IS - rozvodové siete a kanalizácie) word
Ohlásenie drobnej stavby (s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe alebo oplotenie) word
Ohlásenie drobnej stavby, stavebné úpravy (bytu, bytového jadra) word
Ohlásenie jednoduchej stavby word
Ohlásenie stavebnej úpravy, udržiavacích prác word
Ohlásenie o vyrúbaní dreviny word
Prehlásenie o použití osobných údajov word
Tlačivo pre oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia word
Žiadosť o dodatočné povolenie word
Žiadosť o kolaudáciu word
Žiadosť o odstránenie stavby word
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia word
Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby word
Žiadosť o stavebné povolenie word
Žiadosť o súhlas k zriadeniu / zmene alebo užívaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia word
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla word
Žiadosť o územné rozhodnutie word
Žiadosť o výrub dreviny word
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla word
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením word
Žiadosť - studne word
Kolaudácia - studne word
Žiadosť o dodatočné povolenie vodnej stavby word

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám