Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Žiadosť o nájomný byt - bežný štandard pdf
Žiadosť o nájomný byt - nižší štandard pdf
Žiadosť o prechod nájmu bytu + čestné prehlásenie pdf
Žiadosť o súhlas na zmenu pobytu na adresu mestského bytu + čestné prehlásenie pdf
Žiadosť o súhlas s prenechaním bytu do podnájmu + zmluva pdf
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov + dohoda pdf
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pdf
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pdf
Čestné vyhlásenie k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pdf
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pdf
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi + Informovanie dotknutej osoby pdf
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu pdf
Čestné vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie príspevku na stravu pdf
Žiadosť o zmenu stravovacieho zariadenia pre poskytnutie príspevku na stravu pdf
Informovanie dotknutej osoby pdf
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach pdf

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2023-12-31, 22:54, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám