Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Ing. Martin Choma 


Ing. Martin Choma
vedúci oddelenia kultúry
martin.choma@bardejov.sk 054 / 4862 131

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

 Oddelenie kultúry

  • Zastupuje MsÚ navonok v oblasti kultúry, úzko spolupracuje s príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva, kultúrnými inštutúciami na Slovensku ale aj v zahraničí, poskytuje štátnej a verejnej správe príslušné podklady, správy, výkazy v zmysle platnej legislatívy
  • vypracuváva všeobecné záväzné nariadenia, zásady, projekty na poskytovanie finančných grantov
  • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami pri zabezpečovaní kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, výkonne zabezpečuje programy každoročne pojaté v kultúrnom kalendáriu Bardejova
  • spracuváva ideové zámery, scenáre, dramaturgiu veľkých mestských kultúrnych podujatí, zabezpečuje propagácia živej kultúry mesta v tuzemsku a v zahraničí
  • spravuje kino ŽRIEDLO, letný amfiteáter a mestské výstavné priestory
  • zabezpečuje široký diapazón činnosti v rámci Zboru pre občianske záležitosti
  • zabezpečuje aj iné činnosti, ktoré Mestu Bardejov prislúchajú v zmysle živnostenského oprávnenia (listu)
  • vykonáva grantovú činnosť a aktivity v zmysle programov MK SR.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám