logo epohladnica.sk
;


1. Vyberte si poľadnicu, ktorú chcete poslať

Radničné námestie - Južná strana

Južná strana Radničného námestia v Bardejove

Hotel Astória

Prekrásny liečebný dom a hotel Astória v Bardejovských kúpeľoch

Radnica

Mestská radnica situovaná v strede Radničného námestia v Brdejove

Radničné námestie

Pohľad na západnú stranu. Na fotografii je vidieť mestskú radnicu a baziliku sv. Egídia

Radnica - Západná strana

Pohľad zo západnej stran na mestskú radnicu v Bardejove

Bašta

Východná bašta mestského opevnenia

( Zmeniť povrch forografie )

2. Napíšte text a potrebné údaje na zadnú stranu
11-05-2021