Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

 Primátor mesta Bardejov
 
MUDr. Boris Hanuščak
 
 
 
 
 
 
 Zástupca primátora mesta    Zástupca primátora mesta
         
JUDr. Eva Hudáková   RNDr. Vladimír Savčinský
hudakova_new volebný obvod č. 2   volebný obvod č. 4
eva.hudakova@bardejov.sk
  vladimir.savcinsky@bardejov.sk
     
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
 - predseda komisie pre prešetrovanie sťažností
   - náhradník za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností
     
 Poslanci mestského zastupiteľstva
         
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.   PhDr. Anton Duchnovský
bochna 02 volebný obvod č. 4   Duchnovsky w  volebný obvod č. 3
juraj.bochna@bardejov.sk   anton.duchnovsky@bardejov.sk
     
- predseda komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry
  - člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     
         
Ing. Miloš Dvorský   Ing. Mária Ferková
 dvorsky 02 volebný obvod č. 6   Ferkova w volebný obvod č. 1
milos.dvorsky@bardejov.sk   maria.ferkova@bardejov.sk
     
- predseda komisie správy majetku
- člen finančnej komisie
  - predseda komisie finančnej
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
     
         
MUDr. Ján Fotta   Mgr. Pavol Goriščák
fotta volebný obvod č. 4   Goriscak w volebný obvod č. 9
jan.fotta@bardejov.sk   pavol.goriscak@bardejov.sk
     
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku
  - predseda komisie verejného poriadku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
     
Bc. Michal Hanko   Ing. Marek Hudák 
Hanko w
 
volebný obvod č. 1   Hudak Marek w  volebný obvod č. 5
michal.hanko@bardejov.sk   marek.hudak@bardejov.sk
     
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku
  - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie správy majetku 
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradník
         
Mgr. Peter Hudák, PhD.   Slavomír Hudák
Hudak Peter w  volebný obvod č. 2     volebný obvod č. 2
peter.hudak@bardejov.sk   slavomir.hudak@bardejov.sk
     
- člen finančnej komisie
- člen komisie správy majetku
  - člen komisie verejného poriadku
     
         
Mgr. Slavomír Krok   Mgr. Veronika Marková
krok  volebný obvod č. 1   markova 02 volebný obvod č. 7
slavomir.krok@bardejov.sk   veronika.markova@bardejov.sk
     
- predseda komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen finančnej komisie 
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
  - predseda komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu 
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     
Ing.  Maroš Micenko   Jozef Pasternák
Micenko w volebný obvod č. 6   pasternak volebný obvod č. 7
maros.micenko@bardejov.sk   jozef.pasternak@bardejov.sk
     
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
  - člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
     
Ing. Peter Petruš, MBA   Mgr. Milan Ján Pilip
petrus volebný obvod č. 1   pilip 02  volebný obvod č. 4
peter.petrus@bardejov.sk   milan.pilip@bardejov.sk
     
- člen finančnej komisie
- člen komisie správy majetku
  - člen komisie správy majetku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností- náhradník
     
Ing. Peter Simko   Bc. Stanislav Soroka
simko w volebný obvod č. 2   Soroka w volebný obvod č. 3
peter.simko@bardejov.sk   stanislav.soroka@bardejov.sk
     
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
  - člen finančnej komisie
- člen komisie správy majetku
         
Mgr. Alexander Starinský   Mgr. Marek Šimco
Starinsky w volebný obvod č. 7   Simco w volebný obvod č. 8
alexander.starinsky@bardejov.sk   marek.simco@bardejov.sk
     
- predseda komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie verejného poriadku
  - člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie verejného poriadku 
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
     
Mgr. Martin Šmilňák   Bc. Jaroslav Terpitko, DiS. art.
smilnak  volebný obvod č. 5   Terpitko w  volebný obvod č. 2
martin.smilnak@bardejov.sk   jaroslav.terpitko@bardejov.sk
     
- člen finančnej komisie
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
  - člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry
     
Mgr. František Tkáč      
 tkac volebný obvod č. 7      
frantisek.tkac@bardejov.sk      
       
- člen komisie spoločenských vecí a kultúry
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
     
       

Najblišie udalosti

12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
05 feb 2023
19:00 - 21:00
Už ti nikdy nenaletím

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám