Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami,
- záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva,
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek,
- prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta,
- príprava a prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok,
- prerokovanie návrhov na úpravy cien mestom poskytovaných služieb,
- prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy,
- posudzovanie a príprava transformačných, privatizačných, finančných a ďalších projektov s finančnou väzbou na rozpočet mesta, resp. majetok mesta,
- prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia.

 Ing. Peter Simko Ing. Peter Simko
predseda komisie
   
Mgr. Slavomír Krok člen poslanec
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Mgr. Stanislav Soroka, MBA člen poslanec
Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec
Ing. Peter Ždiľa člen poslanec
Dr. Ing. Artem Fecko člen neposlanec
Oliver Polyák člen neposlanec
Ing. Jozef Rohaľ člen neposlanec
Ing. Jarmila Stašová člen neposlanec
Ing. Martina Steranková člen neposlanec
   
Ing. Dagmar Mačejovská sekretár

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám