Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- oblasť kultúry a spoločenských vecí,
- Zbor pre občianske záležitosti,
- vytváranie vhodných podmienok pre umeleckú a kultúrnu činnosť,
- príprava kalendária kultúrno-spoločenských akcií,
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí,
- posudzovanie návrhov a projektov v oblasti spoločenských vecí a kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,
- príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a mestských sviatkov,
- medzinárodné kultúrne podujatia, včítane výmenných kultúrnych programov,
- partnerská spolupráca miest v oblasti kultúry a osvety,
- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ.

 Jakub Boruv Jakub Boruv
predseda komisie
   
Dominik Fotta člen poslanec
Mgr. Martin Demský člen poslanec
Mgr. František Tkáč člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Ing. Peter Simko člen poslanec
Ema Adamišinová člen neposlanec
Mgr. Dominik Jusko člen neposlanec
Mgr. art. Martin Juríček člen neposlanec
Mgr. Eva Kučová člen neposlanec
Mgr. Veronika Marková člen neposlanec
   
Bc. Daniela Mamrošová sekretár

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám