Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta,
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta,
- kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
- kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta,
- prerokovanie návrhov na úpravu cenových máp mesta,
- prerokovanie návrhov transformácie a zmeny správy majetku mesta,
- kontrola a hodnotenie využívania nástrojov mestského informačného systému,
- prerokovanie návrhov na úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta.

 Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Nataša Milistenferová
predseda komisie
   
Mgr. Marek Šimco člen poslanec
PaedDr. PhDr. Ján Maník, PhD., MBA člen poslanec
Bc. Ján Terpitko, DiS. art. člen poslanec
Vladislav Novák člen poslanec
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Jaromír Zdziebko člen neposlanec
Ing. Ján Rusinko člen neposlanec
MUDr. Ján Fotta člen neposlanec
Ing. Markéta Grajzingerová člen neposlanec
Ing. Mgr. Jozef Lenk člen neposlanec
   
Monika Beňová sekretár

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám