Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta,
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
- prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii,
- problematika mestského hasičského zboru a mestskej polície,
- príprava a prerokovanie VZN o požiarnom poriadku a kontrola jeho dodržiavania,
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste,
- problematika ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstvo.

Ing. Peter Ždiľa
 
Ing. Peter Ždiľa
predseda komisie
   
Mgr. Peter Demjanovič člen poslanec
Slavomír Hudák člen poslanec
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Mgr. Marek Šimco člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Dominik Pračko člen neposlanec
Mgr. Martin Jutka člen neposlanec
František Kučmina člen neposlanec
Katarína Meriavčíková člen neposlanec
Magdaléna Miková člen neposlanec
   
Monika Knapová sekretár

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám