Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V mnohých školách dnes po čase do lavíc zasadli deti, aby sa opäť naučili niečo nové, vzdelali sa. Aj v organizáciu zodpovednosti výrobcov  ENVI - PAK, a.s. je jednou z priorít vzdelávanie. A keďže k environmentálnemu správaniu je potrebné viesť už v detstve, ENVI - PAK pravidelne pripravuje rozličné edukačné pomôcky súvisiace s touto oblasťou.

Na webovej stránke www.envipak.sk v týchto dňoch spoločnosť sprístupnila súbor materiálov, ktoré pomôžu pedagógom, ale aj rodičom k zlepšeniu environmentálnych návykov detí a mládeže.

 Neľahká situácia spojená s vírusom COVID – 19, ktorá všetkých pred pár mesiacmi vytrhla z bežných životov, spôsobila množstvo ťažkostí takmer v každej oblasti života. Školstvo nevynímajúc. Pripraviť zariadenia tak, aby všetko fungovalo, ako má, nie je jednoduché. Aj preto sa OZV ENVI - PAK rozhodla svojou troškou pomôcť pedagógom, aby pri možno nie celkom štandardných podmienkach, v ktorých budú školy fungovať, mali uľahčenú prácu a ozvláštnili vyučovanie aj environmentálnou výchovou detí a mládeže. Na stránke www.envipak spoločnosť zverejnila edukačné materiály, dostupné na stiahnutie pre každého, ktoré môžu byť práve teraz inšpiráciou. Veď predsa to, čo sa v detstve človek naučí, sa bežne stáva jeho každodennou rutinou. Aj preto je dôležité, aby sa vzťah k prírode a k správnemu triedeniu začal budovať už v útlom veku, a potom sa neustále prehlboval.

Inšpirácia k väčšej zodpovednosti

„Stretávame sa s viacerými podnetmi, že v školách nie je ešte environmentálna výchova takou samozrejmosťou, ako by sme chceli. Niekde možno chýba nadšenie pre vec a niekde chýbajú len ucelenejšie materiály, ktoré by učiteľom zjednodušili prípravu a vysvetlili, aké dôležité je triedenie, ktorý odpad kam patrí, ako je to s jeho recykláciou a že je len na nás, ako bude naša príroda vyzerať. Keďže sa týmto veciam venujeme už odkedy bola spoločnosť ENVI - PAK založená, rozhodli sme sa viaceré naše materiály, ktoré môžu inšpirovať deti a učiteľov k väčšej zodpovednosti za životné prostredie, voľne sprístupniť na našej webovej stránke,“ vysvetlila Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing.

Dostupné sú pre každého

Tieto materiály, určené najmä na environmentálnu výchovu detí a mládeže je možné nájsť na www.envipak.sk, v časti Vzdelávacie materiály, kde sú rozdelené do štyroch častí.

Rýchlo a s prehľadom si tak pedagógovia alebo vychovávatelia môžu vybrať presne to, čo práve pri vzdelávaní potrebujú. Či už sú to všeobecné informácie o odpade, rôzne zaujímavosti o triedení, praktické úlohy alebo kreatívne zadania, ktoré nekladú medze fantázii. „Neváhajte si tieto materiály stiahnuť a naplno ich využívať či už pri riadnom školskom vyučovaní, alebo aj teraz, keď ešte mnohé deti ostali pre koronakrízu doma,“ dodala Kretter. Ak sa rozhodnete vzdelávať online, stačí si rozkliknúť jednotlivé odkazy v našom online vzdelávaní, kde sú rôzne videá alebo online kvízy. Veríme, že spoločne tak pomôžeme zlepšiť environmentálnu výchovu detí.

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.  

Tlačová správa                                                                                v Bratislave 1.6.2020                        

Zverejnil: Klimek Milan, 2020-06-03, 14:55, milan.klimek@bardejov.sk

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám