Prečítané: 1299x

V uplynulých dňoch rozvírila hladinu verejného záujmu jedným z webových portálov zverejnená informácia o „búraní“ parkanového múru v Pamiatkovej rezervácii (PR) v Bardejove.

Keďže samospráva Bardejova pristupuje k rekonštrukcii historických pamiatok cieľavedome, je si vedomá náročnosti celého procesu zapájania zrekonštruovaného  fortifikačného systému do bežného života a snaží sa správať zodpovedne na margo uvedeného prípadu chceme poznamenať nasledovné:

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-03-11, 11:11  marek.duleba@bardejov.sk