Prečítané: 1554x

Samospráva Bardejova, vedomá si nejasností ohľadom odídencov z vojnou zmietanej Ukrajiny s cieľom zlepšenia informovanosti zverejňuje nasledujúce skutočnosti, ktoré by mohli napomôcť občanom zorientovať sa v danej problematike.

Evidencia ukrajinských utečencov:

Je potrebné, aby sa utečenci registrovali hneď pri prekročení hranice. Evidencia je potrebná, pretože inak nie je možné preplatiť ubytovacie náklady, zabezpečiť pre deti školskú dochádzku a podobne. Pri ubytovaní je potrebné spracovať zoznam ubytovaných.

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“, spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Iba s týmto dokladom môže o ňu požiadať.

V Bardejove je na riešenie týchto otázok vyčlenené pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kontakt: 054/2440214, 054/2440213

V prípade požiadavky na finančné dávky je potrebné odkázať žiadateľa taktiež na Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

Ak sa utečenec nezaregistroval pri prechode hranice, je potrebné, aby tak urobil  na Cudzineckej polícii v Prešove. Evidencia je potrebná, inak nie je možné preplatiť ubytovacie náklady, uplatniť žiadosť na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, zabezpečiť pre deti školskú dochádzku a podobne.

Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

Ľubochnianska 2, Prešov 080 01

+421 96180 3205

Núdzové krátkodobé ubytovanie – samospráva má pripravené krátkodobé ubytovanie v telocvičniach základných škôl.

 

Užitočné kontakty:

Okresný úrad Bardejov - +421 903 910 273 nepretržitá linka 24 hodín denne

Pre ukrajinsky hovoriacich migrantov (štátna linka +421 513816111, +421 259765111)

Zoznam ubytovania na Slovensku pre osoby prichádzajúce z Ukrajiny – www.pomocpreukrajinu.sk

Základné informácie o humanitárnej pomoci štátu – www.ua.gov.sk

Mimoriadna humanitárna pomoc – www.ktopomozeukrajine.sk

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-03-15, 09:38  marek.duleba@bardejov.sk