Prečítané: 2770x

V priestore mestského opevnenia na ul. Krátky rad v Bardejove prebieha archeologický výskum, ktorého cieľom je komplexné zachytenie vonkajšieho priekopového múru mestského opevnenia.

Archeologický výskum je realizovaný ako prípravná fáza pred samotnou komplexnou rekonštrukciou vonkajšieho priekopovému múru a priľahlého chodníka.

Vzhľadom na predpokladaný priebeh opevnenia cez súčasný chodník pre peších, bude prechod cez chodník dlhodobejšie obmedzený.

Chceme vás preto požiadať o pochopenie a akceptáciu zníženého komfortu peších.  

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-03-21, 14:12  marek.duleba@bardejov.sk