Prečítané: 863x

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta.

Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, kedy viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem zhaslo na jednu hodinu svetlo. Cieľom tohto symbolického aktu bolo upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatických zmien. Nasledujúci rok sa do Hodiny Zeme zapojilo už 50 miliónov ľudí v 35 krajinách v 18 časových pásmach a postupne vznikala masívna celosvetová kampaň na podporu Zeme. Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

V súčasnosti sa Hodina Zeme koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Krajiny strednej Európy sa do Hodiny Zeme aktívne zapájajú od roku 2009. Každoročne sa pripájajú mestá, obce, školy, firmy, športové kluby a aktivity na pomoc Zemi sú čoraz rozmanitejšie – od „zelených“ aktivít miest cez športové súťaže, maratóny, koncerty a pod.

Tohto roku – ako aj po roky minulé – sa do projektu zapája i samospráva Bardejova: v sobotu 26. marca v čase od 20.30 hod. sa na hodinu mesto „ponorí“ do tmy – bude vypnuté verejné osvetlenie. Aspoň takýmto spôsobom chceme reflektovať na výzvu k našej spoločnej zodpovednosti voči planéte Zem.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-03-24, 14:11  marek.duleba@bardejov.sk