Prečítané: 1624x

Blížiaci sa koniec roka je v samospráve už tradične aj v znamení stretnutí jej vedenia s riaditeľmi škôl a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

Aj dnes preto primátor Boris Hanuščak privítal na takomto neformálnom stretnutí riadiacich pracovníkov v školstve, aby im poďakoval za ich postoj a prácu počas pandémie, kedy boli najmä na pedagógov kladené enormné nároky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Práve kvôli pandémii sa takéto osobné stretnutia dva roky nekonali, a tak bolo to dnešné o to príjemnejšie. Zároveň všetkým zaželal príjemné prázdninové dni, dostatok oddychu a ubezpečil ich, že samospráva bude vždy stáť na ich strane v boji za lepšie finančné ohodnotenie poslania pedagóga.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-06-28, 11:50  marek.duleba@bardejov.sk