Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore  verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo  vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné parkovanie s výnimkou motocyklov s  prívesným vozíkom a bicyklom s pomocným motorčekom.

Parkovací systém v zóne s dopravným obmedzení prevádzkuje PARKOVACIA SLUŽBA MESTA BARDEJOV :  

BAPOS m. p. BARDEJOV, 
Ul. ŠTEFÁNIKOVA  768,
085 01 BARDEJOV

IČO : 00 619 621
DIČ : 2020508490

tel. 054 / 4860 500, fax: 054 / 474 8113
e-mail: bapos@bapos.sk

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI :

Peter Cingeľ bapos@bapos.sk Tel: 054/4860 508 mobil: 0911 420 115

 

ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM  je vymedzená časť územia mesta Bardejov, ohraničená vstupmi na Ul. Hurbanova, Ul. Dlhý rad, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul.Jiráskova, prejazd do Ul. Komenského, Ul. Rhodyho, Ul. Na  hradbách, Ul. Českej Lípy , príjazdy na Ul. Hurbanovu a jednosmerný výjazd z Ul. Františkánov.

ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM JE ČLENENÁ  NA:

Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore  verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo  vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné parkovanie s výnimkou motocyklov s  prívesným vozíkom a bicyklom s pomocným motorčekom.

Parkovací systém v zóne s dopravným obmedzení prevádzkuje PARKOVACIA SLUŽBA MESTA BARDEJOV :  

BAPOS m. p. BARDEJOV, 
Ul. ŠTEFÁNIKOVA  768,
085 01 BARDEJOV

IČO : 00 619 621
DIČ : 2020508490

tel. 054 / 4860 500, fax: 054 / 474 8113
e-mail: bapos@bapos.sk

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI :

Peter Cingeľ bapos@bapos.sk Tel: 054/4860 508 mobil: 0911 420 115

 

ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM  je vymedzená časť územia mesta Bardejov, ohraničená vstupmi na Ul. Hurbanova, Ul. Dlhý rad, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul.Jiráskova, prejazd do Ul. Komenského, Ul. Rhodyho, Ul. Na  hradbách, Ul. Českej Lípy , príjazdy na Ul. Hurbanovu a jednosmerný výjazd z Ul. Františkánov.

ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM JE ČLENENÁ  NA:

PARKOVACÍ OBVOD Č. I.

 

vymedzený  CMZ  
  - Ul. Kláštorská
  - Ul. Miškovského
  - Ul. Rhodyho
  - Ul. Veterná
  - Ul. Stocklova
  - Ul. Hviezdoslavova
  - Ul. Baštová
  - Ul. Poštová
  - Ul. Na Hradbách

 

PARKOVACÍ OBVOD Č. II :

 

vymedzený  
  - Ul. Jiráskova
  - Ul. Komenského
  - Ul. Partizánska
  - Ul. Hurbanova
  - Ul. Mlynská
  - Ul. Dlhý rad
  - Ul. Kellerova
  - Ul. Českej Lípy ( pri OD Centrum )

Začiatok a koniec zóny s dopravným obmedzením je označený zvislým dopravným značením, ktoré je schválené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

PARKOVACÍ OBVOD Č. I. A PARKOVACÍ OBVOD Č. II, ktorá tvorí súčasť zóny, je označený informačnou tabuľou.

INFORMAČNÁ TABUĽA PRE I. PARKOVACÍ OBVOD:

 

 

 park tab zona 1

{sliderEnd}

{slider id="4" title="INFORMAČNÁ TABUĽA PRE  II. PARKOVACÍ OBVOD:" direction="0" closeDep="2;3"}

 park tab zona 2

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA PARKOVISKA : PONDELOK - PIATOK .................................. 7.00  - 17.00 HOD
       

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám