Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Čo môže ohroziť obyvateľov mesta?

 

Z analýzy územia okresu Bardejov vyplýva, že obyvateľa mesta Bardejov môžu byť ohrození pri vzniku týchto mimoriadnych udalosti:

♦ záplavovou vlnou Šibskej vody, Kamenca, Andrejovky a Tople
♦ únikom amoniaku na Zimnom štadióne
♦ únikom chlóru na úpravni vody VVS závod Bardejov
♦ únikom chlóru a amoniaku pri ich preprave
♦ rôznymi živelnými pohromami
♦ za brannej pohotovosti štátu

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám