Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

ZŠ s MŠpri zdravotníckom zariadení v Bardejovských Kúpeľoch poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov chorých a zdravotne oslabených počas liečebného pobytu.

Spojená škola má dve organizačné zložky:

  • Špeciálnu základnú škola, ktorá poskytuje vzdelávanie a prípravu pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  • Praktickú školu, ktorá poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, ktorí skončili špeciálnu základnú školu.

Adresa

riaditeľka

telefón

e-mail/internetová adresa

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení
Bardejovské Kúpele 13, Bardejov

Mgr. Ľuba Vaníková

054/474 6868

zsbardkupele@stonline.sk

Spojená škola - ŠZŠ, PŠ,
Pod papierňou, Bardejov

Mgr. Božena Haburčáková

054/472 2182
054/472 2182 /FAX/

szsbj@stonline.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám