Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Mestské detské jasle (ďalej len MsDJ) boli zriadené 01.08.2017 ako zariadenie sociálnych služieb - pokračovateľ Územných detských jaslí, s cieľom zosúladiť ich existenciu v súlade s platnou legislatívou. Nachádzajú sa v samostatnom objekte v areály Materskej školy na Komenského ulici č. 47 v Bardejove.

V MsDJ sa poskytujú komplexné služby deťom od jedného do troch rokov veku – bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova.

Opatrovateľky detí cielenými aktivitami rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku, rečový prejav, sociálne zručnosti a hygienické návyky v súlade s vekom dieťaťa, zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a schopnosťami. Významnou oblasťou je aj cielená výchova detí, socializácia, rozvoj komunikácie a osvojovanie si návykov.

Výhodou umiestnenia MsDJ v areáli materskej školy je prirodzený kontakt so staršími deťmi, čo je pozitívom pri rozvoji socializácie, rôznych druhov návykov, zručností a schopností.

Kontakt:
Mestské detské jasle
Komenského 47
085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2860
mail: jasle.bardejov@gmail.com
vedúca: Marta Kotorová

Tlačivá:

Prevádzkový poriadok Mestských jaslí v Bardejove pdf  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby pdf  
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach pdf word
Informovanie dotknutej osoby - GDPR pdf  

 

Aktualizoval: Alena Gibeľová, Mgr., 2019-06-03, 11:15, alena.gibelova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám