Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Centrum voľného času - činnosť ukončená k 1.8.2015

Obchodné meno: Centrum voľného času
Sídlo organizácie: Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov
IČO: 00186031
DIČ: 2020633197
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.11.1982
   
tel: 054/4724279
e-mail: cvcbj@cvcbj.edu.sk
www: www.cvcbj.edu.sk
   
Štatutárny zástupca: Mgr. Darina SOROKOVÁ – riaditeľka

 

Popis činnosti:

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Okrem záujmovej činnosti organizuje podujatia pre deti a mládež a širokú verejnosť. Dôraz sa kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám