Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Ekobard, a.s.

Obchodné meno: EKOBARD, a.s.
Sídlo organizácie: Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
IČO: 36690830
DIČ: 2022258579 
Právna forma: Akciová spoločnosť
Podiel: 100 %
Dátum vzniku: 25.10.2006
   
tel: 0910 809 868
e-mail: ekobard@centrum.sk; tibor.holtman@ekobardas.sk
www: www.ekobardas.sk
   
Štatutárny zástupca: Tibor Holtman - predseda predstavenstva

 

Popis činnosti:

Spoločnosť EKOBARD, a.s. zabezpečuje tieto služby:
- nakladanie s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu v meste Bardejov.

K 1.10.2007 zamestnáva spoločnosť 24 zamestnancov. Organizačná štruktúra, stanovy spoločnosti a všeobecné zásady jej riadenia sú zamerané na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu a nakladanie s nebezpečným odpadom s dôrazom na aktivity v oblasti hospodárenia s odpadom s cieľom dlhodobo riešiť problematiku zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v Regióne Bardejov v súlade s platnou legislatívou.

Výročné správy: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám