Prečítané: 1027x
BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS - MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV
BARDBYT, S.R.O.
BARDEJOVSKÁ TELEVÍZNA SPOLOČNOSŤ, S.R.O.
BARDTERM, S.R.O.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - činnosť ukončená k 1.8.2015
EKOBARD, A.S.
KULTÚRNE A TURISTICKÉ CENTRUM BARDEJOV
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA M. VILECA
MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S.R.O.
KOMUNITNÁ NADÁCIA BARDEJOV
OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.