Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Milí rodičia a žiaci,

oslovujeme Vás s ponukou záujmových útvarov, ktoré pripravili CVČ pri jednotlivých ZŠ v školskom roku 2015/2016. Každé dieťa si môže vybrať, ktorý krúžok chce navštevovať.

Žiak sa môže prihlásiť aj do krúžku, ktorý bude prebiehať na inej ZŠ, akú v súčasnosti navštevuje. Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného pracovníka konkrétneho CVČ pri ZŠ. Pre prihlásenie dieťaťa do krúžku je potrebné vyplniť prihlášku a čestné prehlásenie.

Konkrétna ponuka tu.

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám