Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
08501 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 00321842
DIČ: 2020622923

Zemepisná šírka: 49° 17´ 36´´ N (severnej šírky)
Zemepisná dĺžka: 21° 16´ 45´´ E (od Greenwicha)

 

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok Nestránkový deň (Pracovná doba: 7.30 - 16.00) 
Piatok 7.30 - 15.00

- Mapa parkovania
- Všeobecne o systéme parkovania v Bardejove

 

Primátor mesta

MUDr. Boris Hanuščak primator@bardejov.sk 054 / 4862 122
vedúci kancelárie primátora mesta
Mgr. Jozef Guliga jozef.guliga@bardejov.sk 054/4862 124
sekretariát primátora
Mgr. Renáta Klimeková renata.klimekova@bardejov.sk 054 / 4862 122
Lenka Kurtišová lenka.kurtisova@bardejov.sk 054 / 4862 122
referát personalistiky
Jana Jaščurová jana.jascurova@bardejov.sk 054 / 4862 128

 

útvar tlačový a medzinárodných vzťahov
Štefan Hij stefan.hij@bardejov.sk 054 / 3810 813
Marek Duleba marek.duleba@bardejov.sk 054 / 3810 813
Ing. Jiří Brejník jiri.brejnik@bardejov.sk 054 / 3810 813

 

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Miloš Mikula kontrolor@bardejov.sk 054 / 4862 102
Útvar hlavného kontrolóra
Ing. Svetlana Steranková svetlana.sterankova@bardejov.sk 054 / 4862 103
Ing. Anna Kosárová anna.kosarova@bardejov.sk 054 / 4862 103

 

Prednosta mestského úradu

Ing. Juraj Popjak prednosta@bardejov.sk
juraj.popjak@bardejov.sk
054 / 4862 127
kancelária prednostu
Ing. Elena Volčkovová mesto@bardejov.sk
elena.volckovova@bardejov.sk
054 / 4862 127
referát informatiky
Ing. Ľuboš Antony lubos.antony@bardejov.sk 054 / 4862 126
Pavol Petrič pavol.petric@bardejov.sk 054 / 4862 126
Ing. Michal Jurečko michal.jurecko@bardejov.sk 054 / 4862 164
útvar právny a priestupkov
JUDr. Marek Kuruc marek.kuruc@bardejov.sk 054 / 4862 113
JUDr. Miriama Kseňak Špirková miriama.ksenak@bardejov.sk 054 / 4862 113
Bc. Pavol Vaško pavol.vasko@bardejov.sk 054 / 4862 192
útvar stratégií a projektového manažmentu
Ing. Zuzana Graveczová zuzana.graveczova@bardejov.sk 054 / 4862 129
Mgr. Pavol Bicák pavol.bicak@bardejov.sk 054 / 4862 129
Mgr. Alena Gibeľová alena.gibelova@bardejov.sk 054 / 4862 129
 

ODBOR EKONOMIKY

Ing. Marcel Karol - vedúci odboru ekonomiky marcel.karol@bardejov.sk 054 / 486 2175

Oddelenie daní a poplatkov

Ing. Martin Nemec - vedúci oddelenia daní a poplatkov martin.nemec@bardejov.sk 054 / 486 2191
referát miestnych daní
Alena Lešková alena.leskova@bardejov.sk 054 / 486 2193
Mgr. Elena Čopová elena.copova@bardejov.sk 054 / 486 2194
PhDr. Iveta Greňová iveta.grenova@bardejov.sk 054 / 486 2194
Mgr. Alena Margicinová - právnické osoby (firmy) alena.margicinova@bardejov.sk 054 / 486 2195
referát miestnych poplatkov
Anna Jurkovová - fyzické osoby (občania) anna.jurkovova@bardejov.sk 054 / 486 2196
Mgr. Renáta Čamáková - fyzické osoby (občania) renata.camakova@bardejov.sk 054 / 486 2196

 Oddelenie financií

Ing. Dagmar Mačejovská - vedúca oddelenia financií dagmar.macejovska@bardejov.sk 054 / 486 2176
referát rozpočtu a účtovníctva
Ing. Michaela Banásová michaela.banasova@bardejov.sk 054 / 486 2176
Ing. Martina Chrzanová martina.chrzanova@bardejov.sk 054 / 486 2181
Mgr. Mária Vašková maria.vaskova@bardejov.sk 054 / 486 2181
Ing. Peter Rusnák preter.rusnak@bardejov.sk 054 / 486 2182
Ing. Daniela Oláhová daniela.olahova@bardejov.sk 054 / 486 2182
mzdová účtáreň
Ing. Anna Prokopová anna.prokopova@bardejov.sk 054 / 486 2184
Mária Nagrantová maria.nagrantova@bardejov.sk 054 / 486 2184
Mária Magerová maria.magerova@bardejov.sk 054 / 486 2183
 
ODBOR ROZVOJA MESTA
Ing. Ján Novotný - vedúci odboru rozvoja mesta jan.novotny@bardejov.sk 054 / 486 2147

Oddelenie správy majetku

JUDr. Vladimír Potičný vladimir.poticny@bardejov.sk 054 / 486 2141
referát majetkoprávny
Monika Beňová monika.benova@bardejov.sk 054 / 486 2142
Slávka Havrilová   054 / 486 2144
Bc. Anna Babejová anna.babejova@bardejov.sk 054 / 486 2144
Ing. Ján Mochnacký jan.mochnacky@bardejov.sk 054 / 486 2143
referát správy mestského majetku
Bc. Katarína Bujdová katarina.bujdova@bardejov.sk 054 / 486 2188

Oddelenie životného prostredia

Ing. Slavomír Kmecik slavomir.kmecik@bardejov.sk 054 / 486 2161
referát životného prostredia
Milan Klimek milan.klimek@bardejov.sk 054 / 486 2189
Ing. Jana Klebanová jana.klebanova@bardejov.sk 054 / 486 2146
Ing. Edita Mirdaliková edita.mirdalikova@bardejov.sk 054 / 486 2146
referát územného plánovania
Ing. Peter Holeva

peter.holeva@bardejov.sk

054 / 486 2187
Mária Hudačinová maria.hudacinova@bardejov.sk 054 / 486 2162
JUDr. Zuzana Šothová

zuzana.sothova@bardejov.sk

054 / 486 2162
referát stavebného poriadku
Ing. Peter Kriška peter.kriska@bardejov.sk 054 / 486 2163
Ing. Zdenko Mihalik zdenko.mihalik@bardejov.sk 054 / 486 2163
Ing. Slavomír Paľa

slavomir.pala@bardejov.sk

054 / 486 2163
referát Agendy rozvoja bývania
Mgr. Lucia Kmecíková lucia.kmecikova@bardejov.sk 054 / 486 2164

Oddelenie výstavby

Ing. Grus Miroslav miroslav.grus@bardejov.sk 054 / 486 2151
referát investičnej prípravy a pamiatok
Ing. Dušenka Vladimír vladimir.dusenka@bardejov.sk 054 / 486 2153
Mgr. Jana Ličková jana.lickova@bardejov.sk 054 / 486 2152
Marta Dutková marta.dutkova@bardejov.sk 054 / 486 2153

 Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Ing. Mikuláš Serečun mikulas.serecun@bardejov.sk 054 / 486 2171
referát podnikateľských činností verejných služieb a cestovného ruchu
Mgr. Mikuláš Ševčík mikulas.sevcik@bardejov.sk 054 / 486 2172
Ing. Peter Dzubák peter.dzubak@bardejov.sk 054 / 486 2172
Referát dopravy a cestného hospodárstva
Ing. Ondrej Havír ondrej.havir@bardejov.sk 054 / 486 2177
Ing. Petrík Štefan stefan.petrik@bardejov.sk 054 / 486 2173

 

ODBOR ŠKOLSTVA A KULTÚRY

Mgr. René Semanišin - vedúci odboru rene.semanisin@bardejov.sk 054 / 38 10 804

 

Oddelenie kultúry

tel.: 054-472 3013   http://kulturabardejov.sk/podujatia/

Ing. Martin Choma, PhD. martin.choma@bardejov.sk 054 / 486 2131
referát kultúry
Bc. Daniela Mamrošová daniela.mamrosova@bardejov.sk 054 / 486 2133
Branislav Mochnacký branislav.mochnacky@bardejov.sk 054 / 486 2132
Bc. Edita Šoltýsová edita.soltysova@bardejov.sk 054 / 486 2132

Mgr.  Jana Fechová

jana.fechova@bardejov.sk

054/ 486 2132

Kronikár mesta
Mgr. Ľuboš Roman redakcia@bardejov.sk 054 / 486 2134
Kino Žriedlo Bardejovské kúpele

Bc. Martin Kundrát,

Jaroslav Gutek

kinozriedlo@gmail.com 054 / 4725148
Mgr. art. Jakub Vojtaško

 

Oddelenia školstva a športu

Mgr. Eva Barbuľaková eva.barbulakova@bardejov.sk 054 / 3811 800
Referát školstva, mládeže a telesnej kultúry
 Ing. Ľubomíra Árendášová lubomira.arendasova@bardejov.sk 054 / 3811 801
Mgr. Marcela Bercelová marcela.bercelova@bardejov.sk 054 / 3811 803
Mgr. Alena Malegová alena.malegova@bardejov.sk 054 / 3811 802
Ing. Peter Mydlo peter.mydlo@bardejov.sk 054 / 3811 242
Mgr. Branislav Marko branislav.marko@bardejov.sk 054 / 3811 242
Školský úrad
Mgr. Dana Jazudeková dana.jazudekova@bardejov.sk
054 / 3811 243
Mgr. Eva Bogdanová eva.bogdanova@bardejov.sk 054 / 3811 810

 

 

ODDELENIA:

Oddelenie správy vnútorných vecí

Ing. Miroslav Bujda miroslav.bujda@bardejov.sk 054 / 486 2111
referát organizačný / podateľňa
Monika Knapová monika.knapova@bardejov> 054 / 486 2112
Ľuboslava Kurimská luboslava.kurimska@bardejov.sk 054 / 486 2112
evidenica obyvateľstva - Dlhý rad 16
Alena Sabolová alena.sabolova@bardejov.sk 054 / 3811 013
Ľudmila Vozarská ludmila.vozarska@bardejov.sk 054 / 3811 012
referát technicko-hospodárskej a ekonomickej prevádzky
Ing. Ján Gajdoš jan.gajdos@bardejov.sk 054 / 486 2117
BOZP, PO a CO
Pavol Čekan pavol.cekan@bardejov.sk 054 / 486 2119
pokladňa
Daniela Fuňaková daniela.funakova@bardejov.sk 054 / 486 2118
Mária Dercová maria.dercova@bardejov.sk 054 / 486 2115
údržba, vodiči
František Čupeľa frantisek.cupela@bardejov.sk 054 / 486 2116
Peter Draganovský peter.draganovsky@bardejov.sk 054 / 486 2116
Peter Čech   054 / 486 2116
Matričný úrad - Dlhý rad 16
PhDr. Magdaléna Zákutná magdalena.zakutna@bardejov.sk 054 / 3811 010
Monika Kundrová-Sopková monika.kundrova@bardejov.sk 054 / 3811 011
Kvetoslava Trojanová kvetoslava.trojanova@bardejov.sk 054 / 3811 011

Oddelenie sociálne

Mgr. Ľuboš Mikula lubos.mikula@bardejov.sk 054 / 486 2105
referát zdravotníctva, opatrovateľskej služby a starostlivosti o starých občanov
Mgr. Slávka Hanuščaková slavka.hanuscakova@bardejov.sk 054 / 486 2101
Ing. Nikola Švarná nikola.svarna@bardejov.sk 054 / 486 2101
Mgr. Eva Jevčinová eva.jevcinova@bardejov.sk 054 / 486 2106
referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie
PhDr. Marta Gajdošová marta.gajdosova@bardejov.sk 054 / 486 2107
Mgr. Nadežda Mikuľáková nadezda.mikulakova@bardejov.sk 054/ 486  2106
PhDr. Jana Fignárová jana.fignarova@bardejov.sk 054 / 486 2107

 

 

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám