Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Drevené kostolíky v okolí Bardejova

 

1. Bardejov - Kružľov - Krivé - Richvald - Hervartov - Bardejov.
Trasa meria cca 40km. Smerujeme z Bardejova po štátnej ceste č.I / 77 na Starú Ľubovňu. V Kružlove odbočíme na Krivé, kde môžeme urobiť zastávku a prehliadnuť drevený chrám východného obradu sv. Lukáša z roku 1826, ktorý sa nachádza na západnej strane nad obcou. Trojpriestorová sakrálna stavba je na kamennej podmurovke, ošindľovaná a upravená v 20. storočí. Pokračujeme po štátnej ceste nádhernou prírodou pohoria v smere na Hervartov. Tu môžeme urobiť ďalšiu zastávku a prehliadnuť si gotický kostol sv. Františka z Assisi postavený okolo roku 1500 , ktorý je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na Slovensku a ktorý je zapísany od r.2008 do Zoznamu Svetového kultúrneho a prírodneho dedičstva Unesco. Výtvarne a esteticky pôsobivé sú interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené napr. výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (1460-1470). Zaujímavé sú nástenné maľby sv. Jána Krstiteľa a sv. Pavla apoštola. Medzi obrazmi je Posledná večera (1653) a Tabuľový obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej (1460-1470). Tento drevený kostol patrí medzi najvzácnejšie sakrálne stavby na území Slovenska. Z Hervartova pokračujeme poslednou etapou do Bardejova.
2. Bardejov - Tročany - Raslavice - Abrahamovce - Marhaň - Porúbka - Kučín - Kožany - Kurima - Dubinné - Bardejov.
Trasa začína v Bardejove po štátnej ceste č.II/545 smerom na Prešov. Na trase po 17 km je možná prehliadka dreveného kostolíka východného obradu sv. LukášaEvanjelistu postaveného v roku 1739 v Tročanoch, ktorý sa nachádza priamo v obci na rovnom teréne. Trojpriestorová zrubová konštrukcia je postavená na nízkej kamennej podmurovke a je pokrytá drevenými šindľami. V interiéri sa nachádzajú ikony zo 17. - 19. storočia (napr. Ukrižovania, 1634, sv. Michal, 17. storočie, sv. Lukáš Evanjelista, 1638, Spasiteľ s nebeskými silami, 17. storočie) a drevený polychrómovaný svietnik z 18. storočia. Pokračujeme cez Raslavice a Buclovany smerujeme do Marhane, kde sa napojíme na štátnu cestu č.III/5565. V Kožanoch sa nachádza drevený chrám východného obradu stretnutia Pána so Simeonompostavený v 17. storočí. Drevený kostol stojí na kamennej podmurovke a je prikrytý šindľovou strechou. V interiéri sú ojedinelé vzácne nástenné maľby z 18. storočia, ktoré vytvárajú nádhernú figurálnu kompozíciu a výrazne esteticky dopĺňajú celkovú atmosféru kostolíka. Kráľovské dvere ikonostasu sú z konca 17. storočia. Vo veži kostola sa nachádza gotický zvon z roku 1406. Z Kožian smerujeme na Bardejov údolím rieky Topľa do Kurimy, ktorá bola v minulosti poddanským mestečkom. V roku 1415 získala jarmočné právo. V chotári sa kedysi dolovalo aj zlato. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne remeselníctvom. V 18. storočí tu bola v prevádzke skláreň..V Dubinnom môžeme vidieť sedemstoročný dub s obvodom 13m , kde je aj možnosť kúpania a rybolovu v blízkej vodnej nádrži.
3. Bardejov - Zborov - Regetovka - Becherov - Jedlinka - Nižná Polianka - Zborov - Bardejovské Kúpele - Bardejov.
Trasa mimoriadne bohatá na historické i prírodné zaujímavosti. Z Bardejova smerujeme po št.ceste č.I/77 na Zborov kde je zaujímavou architektonickou pamiatkou rákocziova kaplnka z roku 1640. V minulosti tu bola známa 100 ročná lipová alej s lipou Rákocziho, dnes však už neexistuje. V Zborove sa nachádza pôvodne gotický hrad vybudovaný pravdepodobne na mieste staroslovanského hradiska. Prvá správa o ňom je z roku 1347. majiteľom boli Bobekovci, Šerédyovci, Rákocziovci. Renesančne ho prestavali Šerédyovci. V roku 1684 bol na cisársky rozkaz zbúraný, odvtedy predstavuje len rumovisko. Nad hradným vrchom je najstaršia prírodná rezervácia v okrese so zmiešaným bukovým , hrabovým a dubovým porastom na rozlohe 24 ha. Pokračujeme smerom k štatnej hranici s Poľskou republikou do Regetovky.Regetovka je významné lyžiarske a turistické stredisko. Je východiskom na hraničný hrebeň do oblasi Jaworiny, možnosti zjazdového i bežeckého lyžovania. Potom sa vrátime do Zborova na hlavnú cestu a pokračujeme smerom na Svidník. Po 6 km jazdy odbočíme do obce Jedlinka, kde sa nachádza drevený chrám východného obradu PannyMárie postavený v roku 1763. Trojpriestorová sakrálna zrubová stavba je prikrytá dreveným šindľom. Interiér a ikonostas sú veľmi zachovalé, vrátane vzácnych drevených barokových svietnikov. Ikonostas s výraznou rokajovou ornamentikou pochádza z druhej polovice 18. storočia. Jeho súčasťou sú tradičné ikony ako napr. sv. Mikuláš, Hodegétria, Kristus Pantokrator. Nad kráľovskými dverami sa nachádza ikona Posledná večera. Ikonostas patrí medzi najvzácnejšie na Slovensku. Na záver navštívime Nižnú Polianku - turisticko - lyžiarské stredisko. V lete možnosti kúpania. Pri návrate do Bardejova nám malá zachádzka z hlavnej cesty do Bardejovských Kúpeľov poskytne možnosti relaxu i kultúrneho vyžitia a je vhodným ukončením výletu.
4. Bardejov - Tarnov - Gaboltov - Cigeľka - Frička - Lukov - Bardejov.
Začíname v Bardejove po štátnej ceste č.I/77 v smere na Starú Ľubovňu.V Gaboltove je možno navštíviť pútnické miesto, je to jedna z najstarších osád Šariša. Prvá písomná správa je z roku 1247. obec sa spomína v súvislosti s prítomnosťou krížovníkov Božieho hrobu. V obci bolo kráľovské mýto, vyvíjalo sa ako trhové mestečko. Je východiskovým miestom na Busov, v pohorí Nízkych Beskyd. Zaujímavý je rímskokatolícky kostol z 2. pol. 14. storočia, roku 1777 prestavaný barokovo, zvláštny kazetový drevený strop. Obec je dnes známym pútnickým miestom. Koná sa tu každoročne rómska odpustová slávnosť. V Cigeľke už od roku 1951 boli známe kúpele. Dnes je tu plniareň najalkalickejšiej vody na Slovensku. Spolu sa tu nachádza 10 prameňov minerálnej vody. Možnosti kúpania a člnkovania v jazierku, môžeme ochutnať minerálnu vodu, ktorá má mimoriadne priaznivé účinky na žalúdok a trávenie, vo Fričke môžeme obhliadnuť drevený chrám východného obradu sv. Michala archanjela postavený v 18. storočí. Táto trojpriestorová zrubová sakrálna stavba sa nachádza v strednej časti obce. Ikonostas oddeľujúci svätyňu od lode pochádza z prestavby kostola okolo roku 1830. Svätyňa s loďou majú spoločnú sedlovú strechu s dvoma vežičkami. Interiér je prevažne z 19. a 20. storočia. Niektoré ikony na predele ikonostasu sú z 18. storočia. Jeden z troch zvonov je z roku 1697 a v Lukove drevený chrám východného obradu sv. Kozmu a Damiána postavený v r. 1708 - 1709 je na kamennej podmurovke vo svahu. Podpivničená svätyňa dreveného kostolíka je ojedinelá na Slovensku. V interiéri kostola, ktorý je v prevažnej miere barokový, sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. a 17. storočia. Medzi najvzácnejšie obrazy patrí Posledný súd (tempera na dreve, 16. storočie), Deésis (1680), Bohorodička Hodegétria (1654), Kristus Pantokrator (17. storočie).sa nachádzajú drevené kostolí

 

Cyklotrasy v okolí Bardejova

 

1. CYKLOTRASA  „ Na križovatke kultúr“
                          

CYKLOTRASA  „ Na križovatke kultúr“

FARBA CYKOTRASY

zelená

EVIDENČNÉ ČÍSLO CYKLOTRASY

5892

VÝCHODZIA STANICA

Bardejov, nám. SNP, Športová hala Mier

CIEĽOVÁ STANICA

štátna hranica s Poľskom

TRASA: Bardejov - ul. Dlhý rad - ul. Slovenská - ul. Duklianska /štátna cesta č.I/77/ - ul. Priemyselná - Bardejovská Nová Ves - Andrejová - Smilno - Nižná Polianka - štátna hranica SK - PL /Polianske sedlo/ - tu sa napojí na červene značenú poľskú cyklotrasu „Na styku kultur“ - Ozenna - Swiatkova Mala - odbočiť na Swiatkova Wielka - Brzezova - Nowy Zmigród - Debowiec - Jaslo

CELKOVÁ DĹŽKA

Bardejov - Jaslo

77 km

DĹŽKA ÚSEKU BARDEJOV-ŠTÁTNA HRANICA

Bardejov - štátna hranica

24,9  km

NAJNIŽŠÍ BOD TRASY

Bardejov

260 m.n.m.

NAJVYŠŠÍ BOD TRASY

štátna hranica SK/PL

590 m.n.m.

CELKOVÉ PREVÝŠENIE NA TRASE

330 m

CELKOVÉ  NASTÚPANÉ METRE:

smer Bardejov – št. hranica s PL 

444 m                

CELKOVÉ  NASTÚPANÉ METRE - opačný smer

156 m

NAJVÄČŠIE STÚPANIE NA TRASE

cca 9 %

NÁROČNOSŤ TRASY

kategória SPORT

POVRCH CIEST

asfalt

DRUH BICYKLOV

cestné (road), crossové, MTB

2. Cyklotrasa " Bardejov - Kurovské sedlo "   (štátna hranica)

FARBA CYKLOTRASY

modrá

EVIDENČNÉ ČÍSLO CYKLOTRASY

2892

VÝCHODZIA  STANICA  TRASY

Bardejov -Športová hala

CIEĽOVÁ STANICA  TRASY

štátna hranica s PL - Kurovské sedlo

CELKOVÁ DĹŽKA BARDEJOV - KRYNICA

36,2 km

DĹŽKA ÚSEKU BARDEJOV-ŠTÁTNA HRANICA

23,2 km

NAJNIŽŠÍ BOD TRASY – BARDEJOV

270 m n.m

NAJVYŠŠÍ BOD TRASY – ŠTÁTNA HRANICA SK/PL

682 m n.m.

CELKOVÉ PREVÝŠENIE NA TRASE

422 m

CELKOVÉ NASTÚPANÉ METRE

660 m

CELKOVÉ NASTÚPANÉ METRE - OPAČNÝM SMEROM

251 m

NAJVÄČŠIE STÚPANIE NA TRASE

cca 10 %

NÁROČNOSŤ TRASY

kategória SPORT

POVRCH CIEST

asfalt , penetrovaná cesta, makadam , prírodný povrch

DRUH BICYKLOV

cross, MTB

 

3. Karpatská cyklistická cesta z Bardejova do Prešova

Z Bardejova prechádzame cestou s hustejšou automobilovou dopravou cez Kľušovskú Zábavu do obce Šiba. Zo Šiby potom do Hertníka, ďalej Fričkovce a Osikov a postupne klesáme do obce Raslavice. Pred Demjatou odbočíme z hlavnej na spevnenú cestu a za Demjatou prejdeme ponad potok Sekčov cez drevenú lávku. Odtiaľto trasa pokračuje po starej poľnej ceste. V nepriaznivom počasí môžeme úsek medzi Demjatou a Tulčíkom prejsť aj po hlavnej ceste smerom do Prešova. V obci Tulčík sa môžeme občerstviť vodou z minerálneho prameňa. Z Tulčíka odbočujeme na Záhradné a dostaneme sa až na Fintické sedlo, z ktorého je pekný výhľad na Čergovské vrchy a Kapušiansky hrad. Zo sedla zídeme do Fintíc, potom do Nižnej Šebastovej až do centra Prešova.

BJ-PO1

4. Hornozemplínska cyklomagistrála z Bardejova do Medzilaboriec

Trasa začína v meste Bardejov. Z Bardejova vyrážame smerom na Bardejovskú novú Ves. Stadiaľ pokračujeme vľavo a cez obce Andrejová, Šarišské Čierne, Kurimka, Cernina a Rovné prechádzame cez Ondavskú vrchovinu. Na križovatke za obcou Hrabovčík odbočíme vpravo (vľavo možnosť prechodu do Svidníka). Okrajom Mestiska prídeme na hl. cestu č. 73. Odbočíme vľavo a po 2 km ju opustíme vpravo po št. ceste č. 557. Cez Duplín a Tisinec prejdeme do Stropkova. Na križovatke v meste odbočíme vľavo a po št. ceste 575 pokračujeme na severovýchod. Cez obce Chotča, Bukovce a Makovce prichádzame na rázcestie do obce Havaj. Pokračujeme vľavo a proti toku Polianskeho potoka stúpame cez Malú Poľanu do sedla pod masív Kamennej. Cez Rokytovce schádzame do Krásneho Brodu, kde odbočíme vľavo a proti prúdu Laborca dorazíme do Medzilaboriec.

BJ-MZD1

5. Šarišská cyklomagistrála zo Sabinova do Bardejova
Dĺžka trasy je 35 km,

Trasa začína v Bardejove, pokračujeme cez ul. Komenského stúpaním po štátnej ceste č. III/54526 na Bardejovský Mihaľov. Z Bardejovského Mihaľova klesáme po poľnej ceste na asfaltovú cestu, kde odbočíme vľavo na Kľušovskú Zábavu. Po asi 2 km odbočíme vpravo na Hertník a po prejazde obcou smerujeme na sedlo Čergov, cez Ostrý kameň na vrchol Lysej a zelenou turistickou značkou schádzame do rekreačného strediska Drienica - Lysá. Pokračujeme k hlavnej ceste a po odbočení vľavo smerujeme do Sabinova. Dĺžka trasy je 35 km.

BJ-SAB1

6. Okolo Tople
Dĺžka: 54 km

Trasa začína v Bardejovskej Novej Vsi. Dolu prúdom Tople minieme po ľavej ruke chránené nálezisko Slatina pod Lieskovcom a odbočíme vľavo do Beloveže. Za obcou nás čaká krátke prudké stúpanie a následný zjazd do Hažlína. Súbežne s potokom Hažlinka klesáme cez Ortuťovú a Sašovú na rázcestie v Dubinnom. (Stúpanie na Hažlín možno priamo obísť z Bardejovskej Novej Vsi do Dubinného). Cez Kurimu a Kučín pokračujeme do Marhane. Tu odbočíme vpravo, prejdeme cez Topľu a pred Koprivnicou odbočíme vpravo. Odtiaľto nás čaká sústavné stúpanie cez Kochanovce až do Vyšnej Vole. Odtiaľto už klesáme cez Lukavicu do Bardejova. Dĺžka trasy je 54 km.

BJ-TOPL1

7. Kupelná cyklotrasa Bardejovské Kúpele - Krynica

Celková dĺžka trasy je 70 km.  Z Bardejovských Kúpeľov ideme najprv do Bardejova a potom  smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 a za obcou Tarnov odbočujeme doprava smerom na Kurov a asi po 1,5 km odbočujeme opäť doprava a pokračujeme smerom do Poľska. V Poľsku ideme cez obce Muszynka a Tylicz do Krynice. Tiež ju nazývajú aj Krynica Zdrój alebo Krynica Górska.

Tu môžete v poľskej „pijalni“ ochutnať a porovnať Krynické minerálne vody s prameňmi v Bardejovských Kúpeľoch. Na ich tzv. deptaku si môžete kúpiť rôzne špeciality z tejto oblasti. A na hlavnej ulici je malý obchodík, kde predávajú famóznu zmrzlinu. Kto má záujem o trochu adrenalínu môže navštíviť sankostradu - sánkovú dráhu pri zimnom štadióne a nakoniec sa vyviesť kabínkovou lanovkou na Jaworzyna Krynicka a ochutnať regionálnu kuchyňu s prekrásnym výhľadom na Beskid Nízky, celé okolie Krynice a pri dobrej viditeľnosti je vidieť aj Tatry.

kupelna1

8. Hraničná cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 70,5 km ale dá sa ísť aj cez Poľské územie a tým sa ešte predĺži. Trasa vedie z Bardejova cez Zborov, Stebník, Kurov, Livov, Krivé, Mihaľov a späť do Bardejova.

Vyrážame z Bardejova a cez Ťeheľňu a cez les sa dostaneme do Bardejovských Kúpeľov . Stadiaľ sa opäť cez les cestou cez Stebnícku Maguru dostaneme do Zborova a pokračujeme smerom na Stebník a 3km za obcou odbočujeme doľava na Hutisko a pokračujeme ďalej na štátnu hranicu. Po hranici prejdeme až po Kurovske sedlo (Štátna hranica pri Hutisku – Štátna hranica pri Kurove: 10 km len odhadom. ). Z Kurovského sedla ideme dole na rázcestie a odbočujeme doprava po ceste I/77 a pred obcou Malcov odbočujeme doľava do Lukova. Tu si môžeme pozrieť gréckokatolícky drevený kostolík sv. Kozmu a Damiána, ktorý bol postavený v rokoch 1708 - 1709. Vraciame sa späť po ceste ktorou sme prišli a v obci Kružlov odbočujeme doprava a pokračujeme až do Krivého, kde je ďalší gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z roku 1826. Pokračujeme ďalej  až do Hervartova kde sa nachádza jediný rímskokatolícky drevený kostolík sv.Františka z Assisi. Je to zároveň najstarší drevený kostolík v okolí Bardejova, ktorý je datovaný okolo roku 1500. Späť do Bardejova môžeme isť po ceste I/77 alebo cez Mihaľov s vyhliadkou na mesto.

Táto trasa sa dá ešte predĺžiť prejdením cez hranicu do Poľska pri Hutisku do Blechnarka, potom do Wysowa, cez Tylicz a spät na Kurovské sedlo. Alebo z Tylicza sa dá zájsť až do poľského najznámejšieho Poľského kúpeľného strediska Krynica. Tu máte široké možnosti relaxu i ochutnania miestnych poľských špecialít.

hranicna1

9. Ondavská cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 73,5km. Prechádza cez  Zborov, Regetovka, Becherov, Ondavka, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Roztoky, Dubová, Šarišské Čierne, Smilno, Zborov a späť do Bardejova. Vyrážame z Bardejova smerom na Svidník po ceste I/77. Pred obcou Zborov sa na pravej strane nachádzajú zrúcaniny Zborovského hradu, v Zborove sú ďalej cintorín z I. a II. sv. vojny, kostol sv. Margity, kostol sv. Žofie. Pred mostom cez potok Kamenec odbočujeme doľava smerom do Poľska a za obcou Chmeľova odbočujeme opäť doľava do obce Regeťovka, ktorá je v zime známym lyžiarskym strediskom. Tu sa severovýchodne nad obcou nachádza Regetovské rašelinisko. Z Regetovky pokračujeme späť na rázcestie, odbočujeme doľava a pokračujeme cez obce Becherov, Ondavka, Vyšná Polianka a Varadka do Nižnej Polianky. Tu je prírodné kúpalisko poskytujúce možnosť príjemného letného kúpania. Z Nižnej polianky sa dáme smerom do Bardejova a odbočíme do obce Jedlinka, kde si môžeme prezrieť drevený kostolík Ochrany Bohorodičky, ktorý bol postavený v roku 1763. Stadiaľ po ceste I/77 ideme smerom na Svidník a pred obcou Nižný Mirošov môžeme odbočiť doľava do a navštíviť hvezdáreň v Roztokoch. Vraciame sa späť a na konci obce Nižný Mirošov odbočujeme doprava smerom na Dubová, Cigľa a Šarišské Čierne. 2 km za po prejdení obce Šarišské Čierne odbočujeme doprava a pokračujeme smerom do Smilna.  V Smilne odbočujeme doľava a cez Zborov sa vraciame späť po I/77 do Bardejova.

ondava1

10. Raslavická cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 63,5km. Vedie cez Bardejov, Kobyly, Tročany, Raslavice, Abrahámovce, Marhaň, Porúbka, Kučín, Kožany, Kurima, Dubinné a späť do Bardejova.

Vyrážame z Bardejova smerom do Prešova po ceste II/545 cez obce Kľušov a Kobyly. Na rázcestí pri obci Janovce odbočujeme doľava do obce Tročany, kde si môžeme pozrieť gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša evanjelistu ktorý bol postavený v roku 1739. Vraciame sa späť na rázcestie a odbočujeme doľava opäť na cestu II/545 do rázovitej obec Raslavice s nádhernou galériou a bohatými možnosťami občerstvenia. Pri obecnom úrade odbočujeme z cesty II/545 doľava cez obce Abrahámovce a Koprivnica do Marhane a ďalej do Kučína a Kožan. V Kožanoch je drevený kostolík Stretnutia Pána so Simeonom pochádzajúci z roku 1698. Po obhliadke kostolíka pokračujeme späť na rázcestie pri obci Kučín a odbočujeme doprava do Kurima. Tu môžeme navštíviť kaštieľ v Kurime a v ďalšej obci Dubinné je sedemstoročný dub a zároveň možnosť kúpania sa a rybolovu v blízkom rybníku.

raslav1

11. Čergovská cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 35,5km a vedie z Bardejova cez Kružľov, Krivé, Richvald a Hervartov späť do Bardejova. Vyrážame smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 a v obci Kružlov odbočujeme doprava smerom na Krivé. V tejto obci je gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z roku 1826. Pokračujeme ďalej cez obec Richvald a po ôsmich km odbočujeme doprava na obce Hervartov, kde je jediný rímskokatolícky drevený kostolík Sv. Františka z Asisi. Pochádza z okolo roku 1500 a je najstarší zo všetkých kostolíkov nachádzajúcich sa v okolí Bardejova. Tento bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Hneď pred kostolíkom sa nachádza infromačné centrum s možnosťou občerstvenia sa a získania dodatočných informácií o obci a okolí. Z Hervartova sa vraciame späť na rázcestie a odbočujeme doprava smerom na cestu II/545do Bardejova alebo náročnejšia cesta vedie cez Bardejovský Mihaľov s vyhliadkou na mesto Bardejov od hotela Bellevue. Dĺžka trasy sa týmto veľmi nezmení, ale je fyzicky podstatne náročnejšia (vyznačená svetlomodrou farbou) pre náročné stúpanie do miestnej časti Bardejovský Mihaľov. 

cergov1

12. Busovsko - Magurská cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 47,5 km, vedie okolo dvoch z najvyšších vrchov v okolí Bardejova a to Stebnická Magura a Busov. Vedie z Bardejova a ďalej cez Bardejovské Kúpele, Zlaté, Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Cigelka, Frička, Gaboltov, Tarnov a späť do Bardejova. Z Bardejova ideme smerom na Svidník a hneď za hranicou mesta odbočujeme doľava do Bardejovských Kúpeľov. V Bardejovských Kúpeľoch môžeme  ochutnať minerálne vody a nabrať si do fliaš lebo táto cesta je len na začiatku. Prejdeme Bardejovské Kúpele a ideme cez les smerom na Čerešňu a stadiaľ po spevnenej ceste smerom do obcí  Zlaté a ďalej na Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec. Z Vyšného Tvarožca môžeme pokračovať po ceste späť na rázcestie a odbočiť doľava smerom na Fričku a Cigelku alebo isť po červenej značke po tzv. „ceste hrdinov SNP“, ktorá začína pred obcou Zborov pri ceste I/77. V Cigeľke môžeme ochutnať minerálnu vodu, ktorá má priaznivé účinky na tráviaci trakt. Z Cigelky sa vraciame na rázcestie a odbočujeme doľava do Fričky. Tu sa nachádza jeden zo skvostov drevenej sakrálnej architektúry a to kostolík sv. Michala archanjela, ktorý bol postavený v 18-tom storočí. Z Fričky sa vraciame a ideme do obce Gaboltov, kde je známe pútnické miesto a potom už späť do Bardejova po ceste I/77.

busov1

13. Pútnická cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 65 km a ide z Bardejova a ďalej do obcí Tarnov, Gaboltov, Cigeľka, Frička, Lukov a späť do Bardejova. Z Bardejova ideme smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 do obce Tarnov. Za obcou pri benzinke odbočíme doprava smerom na Gaboltov. Tu je možnosť navštíviť pútnické miesto. Ďalej pokračujeme do Cigeľky a môžeme ochutnať minerálnu vodu, ktorá má priaznivé účinky na tráviaci trakt. Vraciame sa späť a na rázcestí odbočujeme vpravo smerom na Petrovu do Fričky. Tu sa nachádza jeden zo skvostov drevenej sakrálnej architektúry a to kostolík sv. Michala archanjela. Bol postavený v 18-tom storočí. Stadiaľ ideme spät na rázcestie a môžeme sa občerstviť na salaši, ktorý je na rázcestí a odbočujeme doprava na cestu prvej triedy I/77 smerom na Starú Ľubovňu a pred obcou Malcov odbočujeme doľava do obce Lukov. V Lukove sa nachádza ďalší zo skvostov drevenej architektúry a to kostolík sv. Kozmu a Damiána, ktorý bol postavený v rokoch 1708 – 1709, ktorého zvláštnosťou je podpivničenie svätyne. Obidva kostolíky sú gréckokatolíckeho vierovyznania. Stadiaľ sa vraciame späť na rázcestie do Malcova a po ceste I/77 sa vraciame späť do Bardejova

putnicka1

14. Makovická cyklotrasa

Celková dĺžka trasy je 52,5 km a prechádza cez tieto obce: Bardejov, Zborov, Regetovka, Becherov, Ondavka, Nižná Polianka, Jedlinka, Zborov, Bardejovské Kúpele a späť do Bardejova. Trasa je bohatá na historické a prírodné zaujímavosti. Z Bardejova ideme smerom na Svidník po ceste I/77 do obce Zborov. Asi 1km pred ňou na pravej strane sa nachádzajú zrúcaniny Zborovského hradu. V Zborove sú ďalej cintorín z I. a II. sv. vojny, kostol sv. Margity, kostol sv. Žofie. Pokračujeme smerom do Poľska cez obec Chmeľová a za obcou odbočíme doľava smerom na Regetovku. Tu sa nachádza Regetovské rašelinisko, národná prírodná rezervácia. Z Regetovky pokračujeme cez obce Becherov, Ondavka, Vyšná Polianka a Varadka do Nižnej Polianky. V Nižnej Polianke je možné v lete okúpať sa v prírodnom kúpalisku a občerstviť sa na salaši Makovica. Cestou späť v malej obci Jedlinka je gréckokatolícky drevený kostolík z roku 1763. Pri malej zachádzke do Bardejovských Kúpeľov sa vám naskytnú široké možnosti relaxu, občerstvenia sa v miestnych reštauráciách, kultúrneho vyžitia i ochutnávky minerálnych vôd, ktoré do Bardejovských Kúpeľov lákali slávnych už v dobe Rakúsko-Uhorska.

makovica1

 

 

Autotrasy v okolí Bardejova

 

VÝLETY V OKOLÍ BARDEJOVA AUTOM

1. BARDEJOV – STARÁ ĽUBOVŇA – ČERVENÝ KLÁŠTOR a späť

Celková dĺžka trasy je 152 km. Z Bardejova ideme smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77, prechádzame Starou Ľubovňou a pokračujeme smerom na Poprad. Po 1,5 km pred obcou Hniezdne odbočujeme doprava na cestu II/543 a pokračujeme cez obce Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník do Červeného Kláštora. Tu je možné navštíviť národnú kultúrnu pamiatku Červený kláštor, ktorý sa začal stavať v roku 1320 a bol kartuziánskym kláštorom v rokoch 1320 až 1563. Kláštor bol vybudovaný na odľahlom mieste lebo kartuziáni patrili k najprísnejším reholiam s asketickým spôsobom života. Venovali sa hlavne odpisovaniu kníh a získavali postupne od uhorských a poľských panovníkov rôzne výsady napr. právo rybolovu na Dunajci, právo mlyna, varenia piva i súdnej právomoci. Rozhodnutím kráľa Ferdinanda I. bol roku 1563 kartuziánsky kláštor zrušený. 
V rokoch 1711 až 1782 bol Červený kláštor kamaldulským kláštorom.
Kamalduli získali Červený kláštor darom od nitrianskeho biskupa Ladislava Maťašovského. Po svojom príchode začali s jeho barokovou prestavbou (nové mníšske domčeky, baroková veža na kostole, oprava kostola). Kamalduli sa venovali sa hospodáreniu, včelárstvu, liečeniu chorých a zbieraniu liečivých rastlín. Od roku 1754 tu bola založená lekáreň preslávená aj za hranicami Spiša hlavne v rokoch 1756 až 1775. 
V roku 1782 bol kamaldulský kláštor zrušený rozhodnutím cisára Jozefa II .

Viac podrobností sa dozviete pri návšteve NKP Červený kláštor.

Na ceste späť sa môžeme zastaviť na hrade v Starej Ľubovni. Prvá dochovaná písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa pochádza z roku 1292. Postavením hradu Ľubovňa sa obec zmenila na podhradie a nadobudla väčší význam. Prelomovým rokom vo vývoji mesta bol rok 1364, keď bolo mesto Stará Ľubovňa kráľom Ľudovítom I. povýšené na kráľovské mesto a udelil mestu rôzne výsady pri usporiadavaní výročných trhov. Ďalší vývoj mesta bol ovplyvnený zálohovaním územia poľskému kráľovi v rokoch 1412 až 1772. Mesto sa stalo známym hospodárskym a kultúrnym centrom. Za zastávku stojí aj známy Salaš u Franka. Späť do Bardejova sa vraciame po ceste I/77

BJ-CK1

2.  BARDEJOV – LEVOČA – SPIŠSKÝ HRAD a späť

Celková dĺžka trasy je 190 km. Z Bardejova ideme smerom na Prešov po ceste II/545 a v obci Kapušany odbočujeme vpravo na smerom do Prešova a pokračujeme smerom na Levoču po ceste E50. Asi 16 km pred mestom Levoča sa na ľavej strane nachádza Spišský hrad a blízke Spišské Podhradie s kapitulou. Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad je jedna z najcennejších pamiatok Spiša. Svojou rozlohou s viac ako 4 ha je zároveň aj jeden z najväčších hradov strednej Európy. Našli sa tu pozostatky už z neolitu, ktoré majú dnes takmer 7000 rokov. Mohutný hrad začal vyrastať na vápencovej skale pred viac ako 800 rokmi, ale v roku 1780 ho nezmazateľne poznačil požiar. Od 11 decembra roku 1993 je súčasťou Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Ak budeme pokračovať ďalej po ceste E50 dostaneme sa do mesta Levoča, ktoré je od 27.6.2009 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Najstaršou písomnou zmienkou o Levoči ako  "Leucha" sa nachádza v listine kráľa Belu IV z roku 1249. Od roku 1317 sa Levoča spomína už ako kráľovské mesto.

Levoča so svojimi historickými budovami patrí k najvýznamnejším mestám na Slovensku, na námestí sa nachádza viac ako 50 gotických, renesančných a rannobarokových domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Historické jadro je obkolesené zachovanými časťami gotického mestského opevnenia zo 14. a 15. storočia o celkovej dĺžke 2 km.

Radnica bola postavená koncom 15. storočia ako gotická a v 17. storočí ju prestavali v renesančnom štýle. Zvonica je z rokov 1656 – 1661 bola prestavaná v barokovom štýle  v 18. storočí. Pred radnicou je ojedinelá pamiatka – klietka hanby z roku 1600.

BJ-LE1

3.  BARDEJOV – KRYNICA a späť 65 km

Celková dĺžka trasy je 65 km. Z Bardejova ideme smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 a za obcou Tarnov odbočujeme doprava smerom na Kurov a asi po 1,5 km odbočujeme opäť doprava a pokračujeme smerom do Poľska. V Poľsku ideme cez obce Muszynka a Typicz do Krynice. Tiež ju nazývajú aj Krynica Zdrój alebo Krynica Górska. Tu môžete v „pijalni“ ochutnať a porovnať Krynické minerálne vody s prameňmi v Bardejovských Kúpeľoch. Na ich tzv. deptaku si môžete kúpiť rôzne špeciality z tejto oblasti. A na hlavnej ulici je malý obchodík kde predávajú famóznu zmrzlinu. Kto má záujem o trochu adrenalínu môže navštíviť sankostradu -  sánkovú dráhu pri zimnom štadióne a nakoniec sa vyviesť kabínkovou lanovkou na Jaworzyna Krynicka viac info tu a ochutnať regionálnu kuchyňu s prekrásnym výhľadom na Beskid Nízky, celé okolie Krynice a pri dobrej viditeľnosti je vidieť aj Tatry.

kupelna1

 
4. BARDEJOV – STARÁ ĽUBOVŇA – KEŽMAROK – LEVOČA (SKM) a späť

Celková dĺžka trasy je 210 km (naspäť cez Prešov)

Z Bardejova ideme do Starej Ľubovne po ceste I/77. Prvá dochovaná písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa pochádza z roku 1292. Postavením hradu Ľubovňa  sa obec zmenila na podhradie a nadobudla väčší význam. Prelomovým rokom vo vývoji mesta bol rok 1364, keď bolo mesto Stará Ľubovňa kráľom Ľudovítom I. povýšené na kráľovské mesto a udelil mestu rôzne výsady pri usporiadavaní výročných trhov. Ďalší vývoj mesta bol ovplyvnený zálohovaním územia poľskému kráľovi v rokoch 1412 až 1772. Mesto sa stalo známym hospodárskym a kultúrnym centrom. Po návšteve hradu sa môžeme občerstviť na Salaši u Franka, kde ponúkajú rôzne miestne špeciality. Pokračujeme ďalej po ceste I/77 do Kežmarku. Prvá písomná zmienka o Kežmarku pochádza z roku 1251, ale územie mesta bolo osídlené už v kamennej dobe, našli sa nálezy aj z doby bronzovej a železnej, sídlisko z laténskej i rímskej doby. Kežmarok vznikol spojením slovenskej rybárskej osady, osady kráľovských pohraničných strážcov a nemeckej osady. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1251 a nachádza sa v darovacej listine kráľa Bélu IV. Od roku 1269 má mesto mestské výsady a od roku 1390 je slobodným kráľovským mestom, čo mu umožnilo získať rôzne hospodárske a politické privilégiá. Pokračujeme ďalej do posledného slobodného kráľovského mesta Levoča, ktoré je od 27.6.2009 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Levoča vznikla z dvoch slovanských osád po spustošení tohto územia Tatármi. Prvá písomná zmienka o Levoči ako Leucha je z roku 1249 a od roku 1317 sa spomína ako slobodné kráľovské mesto. Hospodárskemu rozvoju mesta pomohla výsada práva skladu, ktorú mestu udelil Karol Róbert v roku 132. Na ceste späť do Bardejova cez Prešov sa na pravej strane nachádza salaš kde je možné ochutnať špeciality miestnej kuchyne a trošku ďalej je jeden z najväčších hradov v strednej Európe a to Spišský hrad, ktorý tiež stojí za návštevu.

SKM1

 
5. BARDEJOV – SVIDNÍK – DUKLA a späť.

Celková dĺžka trasy je 112 km Z Bardejova ideme smerom na Svidník po ceste I/77.

Pred vstupom do mesta sa nachádza na ľavej strane pamätník padlým sovietskym vojakom. V 4 masových hroboch je tu pochovaných 9000 ruských vojakov. Ďalej sa asi po 500m opäť na ľavej strane nachádza na lúke múzeum s expozíciou vojenskej techniky v exteriéry múzea. V nej je pásová aj polo pásová technika obidvoch strán zúčastnených pri bojoch na Dukle, delá a lietadlo Iljušin.  Keď sa vyberieme do mesta pred obchodným centrom je umiestnená socha veliteľa 1. československého armádneho zboru generála Ludvíka Svobodu v nadrozmernej veľkosti. Pokračujeme ďalej po E371 smerom do Poľska. Asi po 3,5 km sú pri ceste na ľavo 2 tanky z II. Svetovej vojny. Ak sa pri nich dáme doľava smerom na Kružlovú, Nižnú a Vyšnú Pisanú dostaneme sa to Údolia smrti. Tu sú okolo cesty a v priestore okolo cesty rozmiestnené známe T – 34 akoby útočili.

Vraciame sa späť na cestu do Poľska a v obci Ladomírovasa nachádza drevený kostolík sv. Michala archanjela a ďalej drevený kostolík Zosnutia Bohorodičky v Hunkovciach. Ďalšou zastávkou v Hunkovciach môže byť na ľavej strane cesty umiestnený nemecký cintorín z II. Svetovej vojny. Poslednou zastávkou na ceste je samotná Dukla. Okrem pamätníku je tu aj vyhliadková veža, ktorá bola niekedy drevená, ktorú neskôr nahradili súčasnou betónovou. Vo vestibule veže sa nachádza expozícia z bojov na Dukle. Za Dukelským pamätníkom je ešte cintorín, kde ktorom sú pochovaní československí a sovietski vojaci. Po obvode cintorína na plote sú umiestnené busty veliteľov, ktorí sa zúčastnili Dukelskej operácie.

BJ-SK1

6. BARDEJOV – DOMAŠA a späť

Celková dĺžka trasy je 134 km Z Bardejova ideme smerom na Svidník po ceste I/77 a pokračujeme ďalej a prechádzame Stropkovom smerom na Vranov nad Topľou. Asi po 12 km sa na pravej strane cesty objaví vodná nádrž Veľká Domaša, nazývaná tiež zelená perla východného Slovenska. Veľká Domaša sa rozprestiera väčšinou v okrese Vranov nad Topľov a jej severná časť v okrese Stropkov. Bola postavená v rokoch 1962 – 1967. Plocha Veľkej Domaše je viac ako 14km2 s dĺžkou 13.8 km, maximálna šírka je 3 km a najväčšia hĺbka je 25m. Scenéria okolo Domaši je jedna z najkrajších na Slovensku. Na brehu Domaše je päť rekreačných stredísk, a to Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča a Valkov. Domaša je zároveň rajom pre rybárov, v čistej vode sa tu darí rôznym druhom rýb (jalec, zubáč, ostriež, kapor, šťuka, sumec a iné).  Je tu možnosť ubytovať sa v penziónoch alebo stanovať v kempingoch, v strediskách sú upravené pláže, požičovne športových potrieb.

domasa1

7. BARDEJOV – GORLICE a späť.

Celková dĺžka trasy je 124 km Z Bardejova ideme smerom na Svidník po ceste I/77 a v obci Zborov pred mostom odbočíme doľava smerom do Poľska. Niekoľko kilometrov pred Gorlicami pri prejazde obcou  Sękowa sa na ľavej strane objaví drevený kostolík sv. Filipa a sv. Jakuba pochádzajúci z roku okolo 1520. Patrí medzi najkrajšie poľské drevené pamiatky a do roku 1914 bol považovaný zároveň za najkrajší drevený kostolík v oblasti Malopolského vojvodstva. Z pohľadu jeho histórie a špecifického vzhľadu je často nazývaný aj perlou Beskidu nízkeho. Ďalej pokračujeme do Gorlíc a po ceste č. 28 smerom na Jaslo sa asi po 12 km sa dostaneme do obce Biecz a za Bieczom odbočíme doľava na cestu 980 do obce Binarowa. Tu je druhý drevený kostolík tejto trasy a to kostol sv. Michala archanjela. Pôvodný drevený kostolík ktorý bol postavený okolo roku 1400 zhorel v 15-tom storočí a súčasný bol postavený začiatkom 16-ho storočia.

Obidva kostolíky boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2003 a taktiež sa spolu nachádzajú  na Ceste drevenej architektúry Malopolského vojvodstva.

BJ-GOR1

 

 

Bardejovské Kúpele - možnosti relaxu

 

 

Leto kúpalisko, tenisové kurty, turistické tury po označkovaných trasách, promenádne koncerty
Zima možnosť lyžovania v neďalekej Regetovke a Stebníckej Hute alebo trasy na bežky priamo v kúpeľoch.
Celoročne

squash, bowling, krytý bazén, Relax centrum v hoteli Ozón, koncerty vážnej hudby, tanečné zábavy, výstavy kvetín a rôzneho umenia, prednášky o histórii, o zdraví,

Múzeum ľudovej architektúry (Skanzen) –Bardejovské Kúpele

Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník - slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne Horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb: obytné zrubové domy, rôzne hospodárske stavby, technické stavby a sakrálne stavby.
Najvýznamnejšie stavby:
- drevený kostolík východného obradu zo Zboja z roku 1775,
- drevený kostolík východného obradu z Mikulášovej,
- unikátne vrtné zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon z 18. storočia.

Národopisná expozícia je umiestnená vo vile Rákoczi – Bardejovské Kúpele

Expozícia prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách - zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby. Najväčšia pozornosť je venovaná hrnčiarstvu, klobučníctvu, obuvníctvu, pernikárstvu, sviečkárstvu, košikárstvu a pod. Expozícia prezentuje aj sakrálne ľudové umenie (plastiky a maľby na skle).
Súčasťou národopisnej expozície je Expozícia Dejín Bardejovských Kúpeľov a Lekárenská expozícia.
Najvýznamnejšie exponáty:
- najstarší zachovaný kroj z obce Zlaté z roku 1850,
- najstarší datovaný včelí úľ na Slovensku z roku 1691.

Trasa: Bardejovské Kúpele - Náučný chodník Čierna mláka - Bardejovské Kúpele

Lesnícky náučný chodník Čierna mláka sa nachádza v lesoparku v Bardejovských Kúpeľoch. Tematické zameranie tohto lesníckeho náučného chodníka je: mimoprodukčné funkcie lesa. Náučný chodník je celoročný a samoobslužný. Má tri okruhy:

- nenáročný- jedľový,
- stredne náročný - bukový
- náročný - javorový.

Celková dĺžka chodníka je 4460m. Chodník má celkom 18 zastávok. Obsahuje textové a grafické informácie. Okrem nich chodník ponúka viacero atrakcií a lavičiek na oddych. Začiatok chodníka je v lokalite nad jazierkom v Bardejovských Kúpeľoch. Vstup na chodník tvorí drevená vstupná brána s informačnou mapou. Tá poskytne návštevníkom základné informácie o chodníku a zároveň pomôže v rozhodovaní, na ktorý okruh sa vybrať.

Ďalšie zastavenia:
2. Poznávanie drevín podľa ich kôry;
3. Lesy osobitného určenia;
4. Les a voda;
5. Vietor, syn slnka;
6. PRO SILVA
patria do všetkých troch okruhov. Chodník vedie príjemnou lesnou cestou s miernym stúpaním. Na chodníku je možné oddýchnuť si na lavičkách, osviežiť sa vodou zo studničky či započúvať sa do spevu vtákov. A dozvedieť sa mnoho zaujímavého o lese.

Medzi šiestou a siedmou zastávkou je možné rozhodnúť sa a odbočiť na nenáročný - jedľový okruh alebo pokračovať )dalej. Absolvovať ešte zastavenia 16, 17 a 18 a vrátiť sa k začiatku chodníka. Tento nenáročný okruh má 1,9 km a prevýšenie okolo 100m. Dá sa pokračovať ďalej k stanovišťu

7-me zastavenie: Zver, súčasť lesa.

Na tomto zastavení sa naučíte poznávať stopy zvierat a môžete si tiež vyskúšať malý poľovnícky posed:

8-me zastavenie: Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou je pekne spracované v lokalite s dvomi jazierkami. Najskôr dôjdete k Zelenému jazierku s nainštalovanou príšerkou Marlenkou. O kúsok ďalej sa nachádza Modré jazierko. Tu môžete pozorovať žubrienky, mloky či žaby. Súčasťou areálu je tiež ohnisko, sedenie a studnička - Zimná studňa.

9-te zastavenie: Týmto zastavením je Kaplnka sv. Huberta - Patróna poľovníkov a lesníkov. Historické pramene uvádzajú, že sv. Hubert sa narodil v roku 670 ako syn vojvodu. Už v mladom veku si vášnivo obľúbil lov, ktorý sa mu neskoršie stal náruživou zábavou. Na jednej poľovačke uháňal za jeleňom, ktorý sa mu však stratil z dohľadu. Pri stopovaní však jeleň náhle vybehol z húštiny a medzi parohami mal zlatý kríž. Hubert s úžasom klesol na kolená. Z kríža k nemu prehovoril Ukrižovaný a vyčítal mu jeho hriešny život, potom sa jeleň stratil v húštine. Hubert pod dojmom zážitku odobral k biskupovi Lambrechtovi, dal sa na pokánie a po smrti manželky vstúpil do rehole. Neskoršie sa stal biskupom. Zomrel v roku 728. Pre svoj zbožný život ho v 8. storočí vyhlásili za svätého a od roku 1 170 je patrónom poľovníkov.

Medzi 9-tym a 10-tym zastavením je opäť čas rozhodnúť sa pre ten ktorý okruh.

Stredne náročný - bukový okruh. Treba odbočiť a prejsť ešte zastavenia 13 až 18 a vrátiť sa k začiatku chodníka. Tento okruh má dĺžku 3,7 km a prevýšenie 220 m. Alebo pokračovať k zastaveniu 10 - vyhliadka na Zborovský hrad, ale všetko závisí od viditeľnosti.

11-te zastavenie: Dostaneme sa k slatinnému jazierku Čierna mláka, od ktorého má meno aj tento náučný chodník.

Odtiaľ už len klesáme k:

13-te zastavenie: Les a vzduch.
14-te zastavenie: Pôdoochranná funkcia lesa.
15-te zastavenie: Brečtan popínavý.
16-te zastavenie: Ťažba - prostriedok výchovy lesa.
17-te zastavenie: Les - súčasť krajiny.
18-te zastavenie: Rastové fázy lesa.

Náučný chodník tvorí okruh. Končí sa tam kde aj začína. Dá sa prejsť za cca 3 hodiny vrátane prestávok

 

Slovenské kráľovské mestá

 

SLOVENSKÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ
www.royaltowns.sk

 

skm_logo_bardejov skm_logo_kezmarok skm_logo skm_logo_levoca skm_logo_stara_lubovna
BARDEJOV KEŽMAROK SLOVENSKÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ LEVOČA STARÁ ĽUBOVŇA

 

Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sú výnimočné historické mestá situované na severe Spiša a Šariša - slovenských regiónov, ktoré si zachovali bohatú kultúrnu a prírodnú identitu. Lákavá príroda, reštaurované centra miest, množstvo objektov dokumentujúcich vývoj architektonického umenia v Európe i vo svete, neuveriteľne zachovalé zbierkové predmety, vzácne knižnice, nenapodobiteľné interiéry kostolov, hradov a zachované ľudové tradície, kroje, hudba, zvyky, tradičné jedlá, či ukážky remesiel lákajú návštevníkov z celého sveta

 

Športovo - relaxačné zariadenia v Bardejove

 

Mestská športová hala "Mier" Mlynská ul. č. 1, Bardejov, tel. 00421 54/474 8829
Mestský futbalový štadión Družstevná ul. č.1, Bardejov, tel. 00421 54/474 2419
Zimný štadión "Xawax aréna" Kutuzovova ul., Bardejov, tel. 00421 911 420 120
Kryté plavárne III.ZŠ Wolkerova ul., Bardejov tel. 00421 54/474 8636
Hotel Bellevue, Bardejovský Mihaľov, tel. 00421 54/472 8405
Letné kúpaliská Mestské letné kúpalisko, Družstevná ul. č.1, Bardejov
Letné kúpalisko, Bardejovské Kúpele tel. 00421 54/477 4421
Detské kúpalisko, Bardejovské Kúpele
Prírodné kúpalisko, Nižná Polianka tel. 00421 54/479 8645 0903 635 710
Minigolf Bardejovské Kúpele, tel. 00421 54/477 4470
Tenisové kurty Hotel Bellevue, Bardejovský Mihaľov, tel. 00421 54/472 8404
Bardejovské Kúpele, tel. 00421 54/477 4470
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, nám. L.Berku
Bardejov, Kutuzovova ul., Bardejov, tel. 00421 903 613 287
Tenisová hala Bardejov, Kutuzovova ul.
Bowling klub Bardejov, Mlynská ul. , tel. 00421 907 059 579
Fitness Fitnes klub Matej, Štefánikova ul., Bardejov tel. 00421 54/472 8231
Fitnes centrum Leško, Radničné nám. č. 43, Bardejov tel. 0905 549 937
Relaxačno - rehabilitačné centrum hotela Ozón, Bardejovské Kúpele tel. 00421 54/477 2101
Fitness centrum + solárium sídl. Vinbarg, ul. J Grešáka 15
Jazdectvo Tibor Bolčo, Gorkého 17, Bardejov, tel. 00421 904 120 190
Jazdecká škola, p. Knapík,, Bardejov, Dlhá Lúka, tel. 00421 54/474 6585
Lyžiarske strediská

Regetovka, tel. 00421 907 955 583, 00421 905 253 260, 00421 905 266 337
Stebnícka Huta, tel. 00421 905187293, 905903046
Nižná Polianka, tel. 00421 54/479 8645, 0903 635 710

 

 

 

Program Bardejovských Kúpeľov v roku 2011

 

- koncerty vážnej hudby,

- estrádne programy,

- vystúpenie rôznych speváckych zborov a to

- Pravoslávny spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda

- gréckokatolícky miešaný zbor sv. Petra a Pavla

- Matičný spevokol zo Zborova

- zbor "Sami sebe" pri klube dôchodcov

 

Program na leto

 

- Medzinárodné hudobné leto

- promenádne koncerty

 

Kúpeľné dni

- vystúpenie folklórnych skupín

- vystúpenie známych a menej známych interpretov

Program bude doplnený aj stánkami s občerstvením, remeselnými a potravinárskymi výrobkami.

 

Tradičné výstavy

- výstava gladiol

- výstava ruží a ľalií

- výstavy obrazov a sôch

- Alžbetínsky deň

 

Aktivity na voľný čas a relax

- tenisové kurty

- minigolf,

- letné kúpalisko s ohrievanou vodou

- krytý bazén v prípade nepriaznivého počasia

- bowling

- squash

- masáž, sauna, whirlpool, masáž chodidiel, pivná kúpeľ

- medová masáž (novinka)

- možnosť zakúpenia voľnopredajných procedúr

 

Do konca roka sa plánuje ukončenie výstavby wellness centra za hotelom Ozón, ktorý bude ponúkať širokej verejnosti okrem relaxačného bazéna aj rôzne vodné atrakcie a relaxačné procedúry, ako je masáž a rôzne druhy sauny.

Viac informácií nájdete na: www.kupele-bj.sk

 

 

Športoviská v správe Bapos m.p.

Športová hala:              http://www.bapos.sk/menu/sportove-zariadenia/sportova-hala/

Krytá plaváreň:            http://www.bapos.sk/menu/sportove-zariadenia/kryta-plavaren/

Letné kúpalisko:           http://www.bapos.sk/menu/sportove-zariadenia/letne-kupalisko/

Zimný štadión:              http://www.bapos.sk/menu/sportove-zariadenia/zimny-stadion/

Futbalový štadión:        http://www.bapos.sk/menu/sportove-zariadenia/futbalove-stadiony/

Viac informácií nájdete na www.bapos.sk

 

Lyžiarske strediská

Regetovka

V súčasnej dobe je v stredisku nainštalovaných 5 lyžiarskych vlekov s celkovou prepravnou kapacitou 3600 osôb za hodinu.

Prevádzková doba: 9:00 – 16:00 denne

Predlžené večerné lyžovanie: 18:00 – 20:00 Piatok + Sobota

Nadmorská výška: 520 – 760 m

Podrobnejšie informácie na www.regetovka.sk

Makovica

Stredisko má kapacitu okolo 1200 osôb za hodinu.

Prevádzková doba: 9:00 – 16:00 denne

Podrobnejšie informácie na www.makovica.sk

Lyžiarske stredisko v poľskej Krynici

Krynica je od Bardejova vzdialená 31km (podľa www.viamichelin.com)

Viac informácií o ubytovaní, podujatiach, zábave a iné  nájdete na www.krynica.pl

Viac informácií o lyžovaní na http://www.krynica.pl/Narciarstwo-c30.html

taktiež  ďalšie aktuálne informácie na  http://www.kstbardejov.wbl.sk/ 

 

 aktualizoval: Ing. Jiří Brejnik 18.4.2016

BARDEJOV – LEVOČA – SPIŠSKÝ HRAD a späť

BARDEJOV – KRYNICA a späť 65 km

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám