Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

BARDKONTAKT 2020 - Zborník prednášok 
Hlavná téma konferencie: Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity  ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO.

ikona pdf
BARDKONTAKT 2019 - Zborník prednášok   
Hlavná téma konferencie: Obnova fasád meštianskeho domu v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí.

 BTV: https://www.youtube.com/watch?v=czq_vuolIOE 

ikona pdf
BARDKONTAKT 2018 - Zborník prednášok    
Hlavná téma konferencie: Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí.

 BTV: https://www.youtube.com/watch?v=C-sSbY7CC1E

ikona pdf
BARDKONTAKT 2017 - Zborník prednášok   
Hlavná téma konferencie: Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov.
Pdf_32
BARDKONTAKT 2016 - Zborník prednášok   
Hlavná téma konferencie: Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.
Pdf_32
BARDKONTAKT 2015 - Zborník prednášok   
Hlavná téma konferencie: Nové materiály a technológie v obnove pamiatok.
Pdf_32 
BARDKONTAKT 2014 - Zborník prednášok   
Hlavná téma konferencie: Doprava v historických centrách.
Pdf_32
Závery z vedeckej konferencie Bardkontakt 2014 Pdf_32
BARDKONTAKT 2013 - Zborník prednášok   
Hlavná téma konferencie: Meštiansky dom - ochrana a obnova.
Pdf_32
BARDKONTAKT 2012 - Zborník prednášok    
Hlavná téma konferencie: Kultúrne dedičstvo a spoločnosť.
Pdf_32
BARDKONTAKT 2011 - Zborník prednášok 
Hlavná téma konferencie: Zeleň a voda v historickom centre mesta.

Pdf_32

BARDKONTAKT 2010 - Zborník prednášok    
Hlavná téma konferencie: Sakrálna architektúra - ochrana a obnova.

Pdf_32

BARDKONTAKT 2009 - Zborník prednášok   
Hlavné témy konferencie: I. Dokumentácia a evidencia pamiatok II. Vzdelávanie v oblasti ochrany, obnovy, remesiel, publikácie III. Tradičné a inovatívne koncepčné metodické prístupy IV. Realizácie, nové technológie a stavebné materiály

Pdf_32

BARDKONTAKT 2008 - Zborník prednášok    
Hlavné témy seminára: I. Večerný obraz mesta a osvetľovanie pamiatok II. Prezentácia pamiatkových výskumov v pamiatkových územiach

Pdf_32

BARDKONTAKT 2007 - Zborník prednášok   
Hlavná téma seminára: Kultúrne a historické dedičstvo Višegrádskych krajín v procese realizácie aktivít o zachovanie a obnovu vzácnych hodnôt z minulosti

Pdf_32

BARDKONTAKT 2006 - Zborník prednášok   
Hlavná téma seminára: Obchodná a trhová funkcia historických centier a ich význam a využiteľnosť v súčasnosti

Pdf_32

BARDKONTAKT 2005 - Zborník prednášok   
Hlavná téma seminára:

Pdf_32

Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO.

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám