Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, oznamujeme našim odberateľom vopred každú plánovanú odstávky vody a prerušenie odkanalizovania odpadových vôd.

V súčasnosti prebieha na území mesta Bardejov realizácia stavby Juhozápadného obchvatu mesta, súčasťou ktorej sú aj prekládky vodohospodárskych zariadení v časti vodovodov a kanalizácií. Jednou z takýchto prekládok je aj 

prekládka zásobného potrubia pre sídlisko Obrancov mieru (Halpušová), ktorá je plánovaná v nočných hodinách z 21. 10. na 22. 10. 2015 (streda, štvrtok). Samotné práce začnú o 22.00 h 21. 10. 2015. Obnovenie dodávky predpokladáme v ranných hodinách 22. 10. 2015.

Po obnovení dodávky vody budú prebiehať ešte práce na odkalení a odvzdušnení verejného vodovodu.

Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka vody pre Vaše zariadenie.

Žiadame Vás, aby ste zabezpečili Vami prevádzkované, resp. spravované odberné miesta tak, aby uvedenou odstávkou nedošlo ku škodám na mejtku a aby bola zabezpečená dostatočná zásoba vody. 

Nakoľko pri opätovnom spúšťaní vody môže dôjsť k poklesu tlaku vody v sieti, resp. možnosti mierneho zakalenia vody, vopred sa za túto skutočnosť ospravedlňujeme.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám