Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Objekt  starej nemocnice (bývalá psychiatria) na Jiráskovej ulici v Bardejove je  vyše 100-ročná budova, v ktorej sa začala poskytovať zdravotnícka starostlivosť pre obyvateľov Bardejova a  okolia.

Vláda Slovenskej republiky  svojím uznesením  č. 580/2009 z 26. augusta 2009 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov  a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti prijala úlohu :

-          Pripraviť návrh prevodu majetku štátu v správe Nemocnice s poliklinikou, n. o., Bardejov (objekty starej psychiatrie) do vlastníctva mesta Bardejov;

Mesto Bardejov s cieľom zabezpečiť zmysluplné využitie uvedeného areálu pre potreby občanov mesta a rozvojové potreby mesta  pred rozhodnutím mesta o akceptácií zmeny vlastníctva chce aj touto formou získať prehľad o potrebách a predstavách obyvateľov mesta na možné využitie objektov v areáli na ul. Jiráskova.

Zapojiť sa do tohto prieskumu je možné aj na internetovej stránke mesta Bardejov – www.

Postup vyplnenia dotazníka:

  • Vyplňte štvorček pri odpovedi s ktorou súhlasíte krížikom
  • Štvorček s odpoveďou s ktorou sa nestotožňujete nechajte neoznačený
  • V bode 5 je možné označiť aj niekoľko  možností

Vyplnený dotazník odovzdajte/ zašlite na Mestský úrad v Bardejove, Radničné nám.č.16, 085 01 Bardejov,

alebo odovzdajte v priestoroch označených týmto logom v termíne do 31.12.2015

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám