Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestu Bardejov sa na základe úspešnej žiadosti o poskytnutie dotácie z dotačného systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu 1 „Obnovme si svoj dom“, podprogram 1.1 „Obnova kultúrnych pamiatok“ podarilo zrealizovať projekt „Reštaurovanie Pomníka Jozefa II. na Cintoríne sv. Anny v Bardejove, č. ÚZPF 1794/1“.

Zhotoviteľom diela s rozpočtovým nákladom 4 320 €, realizovaného od augusta do decembra 2015, bola bardejovská spoločnosť Restones s.r.o., ktorej konateľom je akademický sochár Martin Kutný.  

Barokový Pomník cisára Jozefa II. – návšteva + odovzdanie mostu bol vyhotovený v roku 1783 a je národnou kultúrnou pamiatkou. Pomník bol postavený na počesť   slávnostného odovzdania a otvorenia nového dreveného krytého mostu cez rieku Topľa v Bardejove rakúskym cisárom Jozefom II., ktorý sa v Bardejove zastavil pri návrate z Bukoviny. Panovníkova návšteva Bardejova bola v tom čase veľmi významnou spoločenskou udalosťou. Počas svojho pobytu cisár navštívil aj blízke Bardejovské Kúpele.

Projektantom dreveného mosta bol kežmarský rodák Pavol Kray, ktorý ako vojenský inžinier už v roku 1764 vypracoval zaujímavú mapu okolia Kežmarku a projektoval výstavbu ciest na Spiši. Už pred rokom 1782 zabezpečoval reguláciu Tople v okolí Bardejova.

Predmetný pomník, pripomínajúci cisárovu návštevu, postavilo mesto neďaleko Tople pri dnes už neexistujúcom drevenom kostolíku mestského chudobinca, ktorý bol zasvätený Svätému Duchu. Kostol sv. Anny bol postavený až v roku 1822.  V súčasnosti neexistuje ani krytý drevený most vojenského projektanta Pavla Kraya, ktorý bol v decembri roku 1914 počas prvej svetovej vojny zapálený ustupujúcimi ruskými vojskami.

Pomník má tvar kamenného stĺpa s vyrytými latinskými nápismi na všetkých štyroch stranách, na vrchole sa zužuje do štvorstenného ihlana, ktorý je ukončený guľou. Nápisy na pomníku boli pred jeho reštaurovaním veľmi poškodené a iba čiastočne čitateľné. Našťastie bardejovský rodák a zaslúžilý uhorský pamiatkar Viktor Miškovský sa tomuto pamätnému stĺpu v II. zväzku svojej monografie o Bardejove dosť venoval a podrobne ho popísal.

Na Pomníku Jozefa II. v Bardejove boli vykonané práce v rozsahu:
- reštaurátorský výskum a  návrh na reštaurovanie,
- demontáž pomníka z priestoru cintorína pri kostole sv. Anny v Bardejove,
- odstránenie povrchových depónií zo všetkých častí kamenných  prvkov,
- spevnenie kamennej hmoty pomníka spevňujúcim roztokom,
- doplnenie chýbajúcich častí kamennej hmoty kompozitom, ktorého textúra a štruktúra sa  približovala k hmote použitého kameňa na pomníku,
- obnova zlepenia poškodenej časti nadstavca pomníka s guľou,
- rekonštrukcia textu na všetkých stranách pomníka na základe dôsledného preskúmania textu Viktora Miškovského a tvaru pôvodných písmen,
- montáž reštaurovaného pomníka na verejne prístupnom mieste.

Výsledkom projektu je kompletne zreštaurovaný pomník prezentovaný širokej verejnosti v jeho čo najpôvodnejšej podobe, už na novom mieste. Bezprostredné okolie pomníka bude predmetom sadovníckych úprav, ktorých rozsah sa určí po predchádzajúcej konzultácii a odsúhlasení KPÚ Prešov.

 

Zverejnil: Marek Kuruc, JUDr., 2016-02-24, 11:55, marek.kuruc@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám