Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 10. mája 2016 sa na ZŠ Bartolomeja Krpelca uskutočnil 50. ročník biologickej olympiády, kategórie D. Do okresného kola sa prihlásilo 11 súťažiacich z okresu.

Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť praktickú a neskôr aj teoretickú časť súťaže. V praktickej časti čakali na súťažiacich ukážky 4 typov ihličnatých drevín a ich šišiek, ktoré bolo potrebné na základe pozorovania dôkladne popísať. Druhá časť súťaže pozostávala z riešenia 11 teoretických úloh rôzneho zamerania.

Na priebeh olympiády dohliadala trojčlenná komisia v zložení: Mgr. Eva Burgerová - predsedníčka poroty a členmi poroty boli Mgr. Eva Kvočáková a Mgr. Michal Skreptáč.

                Po vyhodnotení súťažných úloh je poradie nasledovné. Na 1. mieste sa s najvyšším počtom bodov umiestnila Bianka Fertaľová (ZŠ, Komenského 23, BJ). O druhé miesto sa delí dvojica víťazov, a to Patrik Lukáč (ZŠ Kružľov) a Peter Oslacký (ZŠ, Wolkerova 10, BJ). Na tretej priečke sa umiestnila Natália Volčková (ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, BJ). Všetkým víťazom blahoželáme.

                Biologická olympiáda kat. D je záverečnou postupovou súťažou v aktuálnom školskom roku. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do niektorej z olympiád, prajeme veľa študijných úspechov a oceňujeme ich snahu pri príprave na okresné kolo.

Zverejnil.: Alena Malegová, Mgr., 2016-05-12, 14:07, alena.malegova@bardejov.sk/

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám