Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Aj v tomto školskom roku  žiakom Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 učaroval ľad. Prišiel mesiac november a žiaci 1. a 4. ročníka v rámci hodín  telesnej a športovej výchovy sa začali venovať korčuľovaniu.

 Pýtate sa prečo?

  • korčuľovanie je základom pre dva    najpopulárnejšie zimné športy – hokej a krasokorčuľovanie,
  • pri škole  pracuje Školské športové stredisko so zameraním na ľadový hokej,
  • škola má  v 5. - 9. ročníku triedy s vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej,
  • korčuľovanie, je aktivita, ktorú  možno realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené podmienky.

Korčuľovaniu v 1. - 4. ročníku sa venujeme na umelej ľadovej ploche  zimného štadióna , v  spolupráci s hokejovým klubom HC 46 Bardejov. Do hodín korčuľovania sú zaradené všetky základné spôsoby pohybu na korčuliach, korčuliarske činnosti a hry. Aplikácia metodického postupu sa prispôsobuje veku, schopnostiam, skúsenostiam a možnostiam cvičencov. Tento školský rok 2017/2018 sa korčuľovať bude aj v materských školách. V spolupráci s hokejovým klubom HC 46 Bardejov v mesiacoch november 2017 až marec 2018 sa realizuje projekt „Deti na ľad“, do ktorého sú zapojené mestské MŠ (ZŠ s  MŠ Pod Vinbargom 1, MŠ Nový Sad, MŠ Nábrežná ul., Komenského ul. a Gorkého ul.).  Raz v týždni v dopoludňajších hodinách naši malí predškoláci pod vedením šiestich trénerov budú spoznávať "čaro ľadu". Ukončenie a vyvrcholenie kurzu bude zaujímavou aktivitou "Olympiáda pre škôlky".

            Hodiny korčuľovania sú netradičné, ale o to pútavejšie, zaujímavejšie a prinášajú radosť z učenia sa. Veľa žiakov práve takto s korčuľovaním začínalo. Aj keď prvé kroky na ľade neboli niekedy najjednoduchšie, žiaci sa nedali počiatočným neúspechom odradiť a tento zimný šport si postupne získal svoje miesto v ich srdciach.

Takto sa nám darí na ľade:    https://youtu.be/lpOs-XYOcA4

Olympiada pre skolky caro ladu 02 caro ladu 03 caro ladu 04 caro ladu 06 caro ladu 05

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-12-04, 10:20, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám