Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Bardejovská samospráva má záujem reštaurovať národnú kultúrnu pamiatku – Stĺp lampový na Jiráskovej ulici v Bardejove, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 1786/1. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500, preto patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky mesta.

       Lampové stĺpy sa v stredoveku stavali na dôležitých križovatkách ciest, cintorínoch a na pamätných miestach. Lampový stĺp v Bardejove tvorí kamenná štvorboká otvorená vežička s ihlanovitou strieškou položená na osembokom stĺpe. Nachádza sa v záhrade bývalej nemocnice medzi Kláštornou baštou a Hornou bránou. Kedysi sa tu nachádzal cintorín.

       Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré plnilo funkciu orientačnú, ale aj spomienkovú. Pri tomto stĺpe sa podľa záznamov z 16. a 17. storočia vykonávali popravy sťatím. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava popraveného.

         Samospráva podala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom. Zámerom projektu je reštaurovanie tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky realizovaním nasledovných aktivít: a) reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, b) reštaurovanie kultúrnej pamiatky, c) dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.  

       V prípade schválenia dotácie by sa jednotlivé aktivity projektu realizovali v druhej polovici r. 2018.

       Výsledkom projektu by mala byť prezentácia zreštaurovaného kamenného stĺpa v jeho čo najpôvodnejšej podobe v súlade podmienkami pamiatkovej starostlivosti.

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám