Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Pred štvrťstoročím, v prvý deň nového roka sa 1. 1. 1993 sa Československo rozdelilo na dve nezávislé krajiny. Vzniklo samostatné Česko a Slovensko. Začala sa písať samostatná história Slovenska.

Už počas prvého dňa existencie nezávislej SR ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta, medzi nimi aj USA, Ruská federácia, Čína, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko.

Od 8. februára 1993 začala na území samostatnej SR platiť nová mena - slovenská koruna (Sk). Nahradila dovtedajšiu česko-slovenskú korunu. Aj slovenská koruna 1. januárom 2009 vstúpila do minulosti, keďže ju na území krajiny nahradilo euro ako nová národná mena na Slovensku.

Od roku 2004 je SR členským štátom NATO a Európskej únie, od decembra 2007 je SR členom Schengenského priestoru. Dňa 1. januára 2009 sa SR stala členom eurozóny. Prijatím eura za bežné platidlo sa zavŕšil integračný proces do EÚ.

Pri príležitosti sviatku Dňa vzniku SR, ktorý každoročne pripadá na 1. január, udeľuje prezident krajiny štátne vyznamenania osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.

K rozdeleniu Česko-Slovenska došlo po dohode a množstve rokovaní a stretnutí, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1990-1992 medzi slovenskými a českými politikmi.

Dňa 21. januára 1992 Federálne zhromaždenie Československej federatívnej republiky  (ČSFR) neprijalo návrhy vtedajšieho prezidenta ČSFR Václava Havla - novelu ústavného zákona o referende a ústavný zákon o prijatí novej Ústavy ČSFR. 11. 3. 1992 sa prerušili rokovania medzi SNR a ČNR o štátoprávnom usporiadaní a mali v nich pokračovať novozvolené parlamenty. V Českej republike zvíťazila po parlamentných voľbách koalícia Občianska demokratická strana (ODS) - Kresťanskodemokratická strana a na Slovensku zvíťazilo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Predstavitelia týchto víťazných strán začali viesť rokovania a 17. júla 1992 prijala Slovenská národná rada (SNR)  Deklaráciu o zvrchovanosti SR. Neskôr 1. septembra  1992 SNR prijala Ústavu SR, ktorá nadobudla platnosť o mesiac neskôr, 1. októbra 1992.

Dňa 25. novembra 1992 prijalo Federálne zhromaždenie ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.

Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2018-01-03, 11:20, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám