Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov oznamuje, že v zmysle § 23 zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi, vykoná preventívne protipožiarne kontroly členmi prehliadkových skupín Dobrovoľného hasičského zboru mesta v malých prevádzkach, rodinných domoch a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb na uliciach:

Slovenská, Kacvinského, Gróner, Radničné námestie, Hurbanova, Dlhý rad, B.S.Timravy, Fučíkova, Nový sad, Nábrežná, Kúpeľná, Duklianska, Priemyselná a v Bardejovskej Novej Vsi v dňoch od 10. - 31. októbra 2018.

Zverejnil: Ľuboš Antony, Ing. 2018-10-04, 13:16, lubos.antony@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám