Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov bude počas vianočných prázdnin prerušená prevádzka.

 Od 27.12.2018 do 4. 1. 2019 vrátane bude prerušená prevádzka v týchto materských školách:

Materská škola, Komenského 24,

Materská škola, Komenského 47,

Materská škola, Gorkého 13,

Materská škola, Nový Sad 24

Materská škola, Nábrežná 2

Materská škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15

Materská škola, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves

Materská škola pri ZŠ Pod Papierňou 1

Prevádzka začne od 7. 1. 2019 (pondelok).

 

Od 27. 12. 2018 do 7. 1. 2019 vrátane bude prerušená prevádzka v tejto materskej škole:

Materská škola pri ZŠ Pod Vinbargom 1

Prevádzka začne od 8. 1. 2019 (utorok).

 

 

Zverejnil  : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-12-19,8:53,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám