Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Richard Kuzmišin zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove reprezentoval Prešovský kraj na celoštátnom kole Olympiády z anglického jazyka v Bratislave.

V dňoch 26. až 27. marca 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 64 najlepších súťažiacich z celého Slovenska.

Súťažiaci v prvý deň, vďaka anglicky hovoriacemu sprievodcovi, bližšie spoznali naše hlavné mesto Bratislavu. Druhý deň olympiády sa už niesol v súťažnej atmosfére. Súťažiacich, ktorí boli rozdelení do ôsmych kategórií, čakali náročné úlohy, s ktorými sa počas troch hodín patrične popasovali.

Všetci účastníci však netrpezlivo očakávali slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Prešovský kraj reprezentoval Richard Kuzmišin, žiak ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, ktorý vo svojej súťažnej kategórii 1B obsadil konečné 5. miesto (výsledková listina prezradila, že gramatický test a čítanie s porozumením mal Rišo napísané na 100 %).

Je to vynikajúci výsledok pre žiaka, pre ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, pre mesto/okres Bardejov, pre celý prešovský kraj. Keďže Rišo v tomto školskom roku „Pod Vinbargom“ končí, ďakujeme mu za pravidelnú a pravidelne úspešnú reprezentáciu našej školy v mnohých súťažiach a v jeho ďalšom štúdiu i osobnom živote mu prajeme všetko dobré!

                                                                                                                                           Mgr. Ján Šoltés

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2019-04-11,13:15,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám