Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vo štvrtok 2.4. sa v zasadačke mestského úradu (MsÚ) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19  konalo ďalšie rokovanie Krízového štábu mesta, pričom formou videokonferencie sa ho zúčastnil aj primátor Boris Hanuščak – takáto videokonferencia bola realizovaná už druhýkrát).

Okrem kontroly dodržiavania už doteraz prijatých opatrení štáb prijal aj ďalšie rozhodnutia a odporúčania vo vzťahu jednak k samotnému úradu, ale aj vo vzťahu k nemu podriadených inštitúcií.

Medzi najzávažnejšie patrí odporúčanie realizovať dezinfekciu verejných priestranstiev (jej harmonogram je zverejnený na webovej stránke mesta), ale aj odporúčanie zrušiť až do odvolania konanie civilných svadobných obradov prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ. Prekonzultovaná a odporúčaná bola aj plná súčinnosť pri testovaní osôb na ochorenie na sídlisku Poštárka, ktoré by sa štátnymi orgánmi malo vykonávať v najbližších dňoch.

Do pondelka 6.apríla by mal byť vypracovaný aj návrh ubytovania v prípade domácej karantény pre rizikové skupiny obyvateľstva (bezdomovci). Chceme ubezpečiť obyvateľov Bardejova, že samospráva veľmi bedlivo sleduje vývoj situácie a operatívne prijíma opatrenia, ktoré vychádzajú jednak z odporúčaní Centrálneho krízového štábu, kompetentných štátnych orgánov i Útvaru hlavného hygienika SR, ale iniciatívne aj opatrenia zamerané na riešenie neštandardných situácií, ktoré prináša život v meste.             

DSC_1258.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-03, 10:30 marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám