Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

o niekoľko dní budeme všetci oslavovať sviatky jari, sviatky Veľkej noci. Tie tohtoročné budú určite iné, než po uplynulé roky: budú poznamenané pandémiou COVID-19, ktorá vstúpila do našich životov nečakane, pre mnohých prekvapivo a pre všetkých – dovolím si tvrdiť – obzvlášť nepríjemne.

Celá slovenská spoločnosť dnes čelí výzve, akú sme tu nemali v novodobých dejinách hádam ešte nikdy. Vyžaduje to chladnú hlavu, rozhodné riešenia a najmä zodpovednosť – tú štátnu, i tú obyčajnú, každodennú, ľudskú...

Zároveň je tu však aj nádej, že tak, ako jar prebúdza k životu prírodu, tak aj táto nedobrá situácia prebudí k životu najušľachtilejšie ľudské city – empatiu, spoluúčasť, pochopenie a zodpovednosť každého jedného.

Po minulé roky sme si zvykli na prahu jari – možno pod vplyvom jasnejšieho a teplejšieho slniečka – optimistickejšie sa dívať na svet okolo nás. Chcem vás v tomto predveľkonočnom čase poprosiť a nabádať, aby sme si optimizmus zachovali aj v týchto neľahkých a vypätých časoch. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že samospráva Bardejova koná a prijíma všetky adekvátne rozhodnutia tak, ako má: majúc v prvom rade na zreteli ochranu tých najzraniteľnejších, ale aj tých, ktorí sa vinou mnohých okolností nevedia, alebo nemôžu o seba postarať sami.

V tejto súvislosti vyslovujem svoje osobitné úprimné poďakovanie ľuďom „v prvej línii“: lekárom, zdravotným sestrám, zdravotníckemu personálu, ktorí čelia najvážnejšiemu ohrozeniu. Ale zároveň vám všetkým, ktorí pracujete v oblasti sociálneho zabezpečenia, ľuďom zabezpečujúcim služby, učiteľom, ktorí musia vzdelávať na diaľku, ale aj rodičom, ktorí či už ostali doma so svojimi deťmi, ale aj vám, ktorí musíte pomáhať so vzdelávaním vašich ratolestí.

Chcem sa poďakovať príslušníkom Policajného zboru SR, mestským policajtom, profesionálnym i dobrovoľným hasičom, Slovenskému Červenému krížu i mnohým anonymným, šijúcim ochranné rúška, roznášajúcim stravu či zabezpečujúcim každodenný chod spoločnosti – vy všetci si zaslúžite našu úctu a slová poďakovania ! Viem, že je toho na vás i na nás všetkých veľa, ale musíme to spolu vydržať. Len disciplínou, rešpektovaním stanovených pravidiel, vzájomnou súdržnosťou, spolupatričnosťou, solidárnosťou a ohľaduplnosťou to všetko zvládneme. A práve k týmto hodnotám nás nabádajú aj blížiace sa Veľkonočné sviatky.

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

želám vám, aby ste nadchádzajúce sviatky jari prežili v zdraví, aby ich nepoznačila zradná choroba, aby ste si užili plným dúškom pocit šťastia z prítomnosti svojich najbližších.

Z úprimného srdca vám želám zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a vieru, že každá nepríjemnosť raz pominie a my sa opäť budeme môcť voľne a priateľsky stretávať a tešiť sa z každodenných radostí.

Želám vám krásne sviatky Veľkej noci !

Boris Hanuščak

primátor Bardejova

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-06, 14:10  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám