Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 V  mesiaci júl a august počas letných prázdnin bude prevádzka v týchto materských školách:

V mesiaci júl - od 2. júla do 31. júla 2020:

  • v Materskej škole, Komenského 24, Bardejov
  • v Materskej škole, Komenského 47, Bardejov

V mesiaci august - od 3. augusta do 28. augusta 2020:

  • v Materskej škole pri Základnej škole, Pod Vinbargom 1, Bardejov
  • v Materskej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov                                   

Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť dieťa v materskej škole počas letných prázdnin, je potrebné, aby dieťa nahlásili riaditeľke v tej materskej škole, kde bude prevádzka t.j.:

  • na mesiac júl nahlásiť dieťa v Materskej škole, Komenského 24 alebo v Materskej škole, Komenského 47
  • na mesiac august nahlásiť dieťa v Materskej škole pri ZŠ, Pod Vinbargom alebo v Materskej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15

Nahlasovať deti na obidva mesiace bude možné

do 26. júna 2020

 

Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 36 € / 1 mesiac.

 

Stravné sa uhradí pri nástupe do materskej školy

v mesiaci júl, alebo v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne.

Bližšie informácie dostanete na týchto kontaktoch:

  • Mgr. Natália Bombová

riaditeľka Materskej školy, Komenského 24, Bardejov

tel.: 054/4725348, 0901713501

  • pani Slavka Gulová

riaditeľka Materskej školy, Komenského 47, Bardejov

tel.: 054/4722002, 0901713502

  • pani Anna Chovancová

zástupkyňa Materskej školy pri ZŠ Pod Vinbargom1, Bardejov

tel.: 0911544004, 0911874461

  • pani Mgr. Dana Jazudeková

riaditeľka Materskej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

tel.: 054/4746572, 0901713506

 

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

po letných prázdninách

začne od 2. septembra 2020

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-06-18, 13:19  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám